Antwerpse werknemers minder ziek dan elders in het land.

dokterDe provincie Antwerpen heeft het laagste ziekteverzuim van Vlaanderen. Vorig jaar waren er dagelijks gemiddeld 6% werknemers in een Antwerps bedrijf afwezig door ziekte, terwijl het nationaal gemiddelde op 7% ligt. Vooral het langdurig ziekteverzuim ligt in Antwerpen lager dan elders. De cijfers komen uit een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta.

In 2011 waren er dagelijks gemiddeld 5,3% werknemers in een Antwerps bedrijf afwezig door ziekte, in 2015 was dit 6%. “De stijging van het ziekteverzuim vertoont in elke regio van ons land een gelijkaardige trend, maar de provincie Antwerpen tekent het minst aantal ziekte-uren op in vergelijking met de rest van Vlaanderen”, weet Sarah Peeters, directeur bij Acerta Consult.

Over alle ziekteverzuimepisodes heen zijn er dubbel zo veel arbeiders afwezig als bedienden: vorig jaar waren dagelijks 8 op 100 arbeiders binnen een Antwerpse onderneming afwezig, terwijl dit bij bedienden 4 op 100 was. Mannen zijn minder afwezig dan vrouwen: vorig jaar waren mannen gemiddeld 4,7% van hun arbeidsuren ziek, terwijl dit bij vrouwen 7,6% was. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat, onafhankelijk van de duur van alle ziekteverzuimperiodes, de grootte van de organisatie een belangrijke factor is. Hoe lager het aantal werknemers in een bedrijf, hoe minder absenteïsme ten gevolge van ziekte.

“Mogelijks valt dit te verklaren door het feit dat ze zich toch minder betrokken voelen bij het bedrijf waar ze voor werken omwille van de grootte versus het individu. Grote ondernemingen die erin slagen hun werknemers zich meer betrokken te laten voelen bij hun activiteiten en het entrepreneurship van hun werknemers en leidinggevenden vergroten, zullen de positieve effecten hiervan op hun verzuimcijfers snel kunnen vaststellen. Het is daarnaast van groot belang om de re-integratie van langdurig zieken snel aan te pakken”, besluit Sarah Peeters.