Rotonde vzw, ondernemend in de zorg voor mensen met een beperking, heeft er sinds deze maand een nieuwe vestiging bij: dagcentrum DAG, gelegen aan de Groenendaallaan 379, 2030 Antwerpen. DAG was een onderdeel van WAG, dat twee jaar geleden fuseerde met Werminval.

Werminval en WAG wensen zich te focussen op de verdere uitbouw van het maatwerkbedrijf. In die nieuwe beleidsvisie behoort het dagcentrum DAG niet meer tot de kernopdracht van de organisatie. Zo kwam Rotonde in beeld.

DAG, actief sinds september 1994, heeft een equipe van 15 werknemers. In verschillende ateliers krijgen 46 mensen met een beperking er dagopvang. Net zoals bij Rotonde is er een actieve ouderwerking en kunnen de begeleiders rekenen op de hulp van gedreven vrijwilligers.

De recente samensmelting werd gevierd tijdens een feestelijke editie van Rotonde Carrousel, een netwerkmoment dat voor de gelegenheid plaatsvond in de gebouwen van DAG. Het talrijk opgekomen publiek werd toegesproken door Dirk de Kort, voorzitter Rotonde vzw, en Caroline Bastiaens, voorzitter Werminval.

Door de nieuwe financieringsmechanismen in de zorgsector komen de voordelen van schaalgrootte extra aan bod. Het samengaan van DAG en Rotonde kadert in deze beweging. Samen staan de organisaties sterker in deze tijden van verandering.
“Met meer dan 260 medewerkers, een 320-tal cliënten en een mooie geografische spreiding van woningen en campussen, hebben we sterke troeven in handen om het zorgaanbod in Brasschaat en de ruime omgeving te verzekeren en verdere groei te garanderen”, zegt Eric Avonts, algemeen directeur Rotonde vzw.