In Antwerpen zijn maandag zowat 5.000 betogers door de binnenstad getrokken om te pleiten voor rechtvaardiger belastingen.

De ‘Antwerp Tax Pride’ was een initiatief van de socialistische vakbond ABVV en de christelijke tegenhanger ACV. “We moeten er blijven voor gaan dat de regering een waardige dienstverlening aan de burger blijft geven”, zegt Antwerps provinciaal ACV-voorzitter Ilse Dielen. “Dat kan ze doen door onder andere eerlijke belastingen te laten betalen, dat wil zeggen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.” 

De betoging verwees met tal van slogans naar de financiële schandalen rond Swissleaks en de Panama en Paradise Papers. Uit deze onthullingen bleek dat grote bedrijven en vermogende pariculieren hun geld belastingvrij in veiligheid brengen in belastingparadijzen. De vakbonden zijn verontwaardigd over de aanhoudende onthullingen over belastingontduiking. 

Weinig impact om werking stadsdiensten, zegt de stad Antwerpen

De betogers kloegen ook het voorstel van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan om op termijn te streven naar een ‘vlaktaks’ van 30 procent. Er moeten eerlijke belastingen komen.  “Voor elke euro inkomen moet er een gelijkwaardige, progressieve belasting zijn, zowel voor inkomen uit arbeid als uit vermogen”, zegt Dielen.  De linkse partij PVDA stuurde een delegatie mee met de stoet, die van het Sint-Jansplein naar de FOD Financiën aan de Italiëlei en vervolgens nog naar de Waagnatie op het Eilandje trok. 

Op de werking van de stadsdiensten heeft de betoging weinig impact gehad, zegt de stad Antwerpen. Volgens de stad heeft net geen 11 procent van het stadspersoneel gestaakt.