Drie toonaangevende Antwerpse expediteurs, Ahlers, Gosselin Logistics en Jas Forwarding, hebben de ‘Lean & Green award’ binnengehaald.

Die wordt uitgereikt aan logistieke bedrijven die zich ertoe engageren hun CO2-uitstoot binnen de 5 jaar met 20% te verminderen. De drie bedrijven zijn actief in en om de Antwerpse haven. 
 
Het Lean & Green project wordt in de Antwerpse haven getrokken door het Vlaams Instituut voor Logistiek en de Vereniging voor Expediteurs in Antwerpen. De onderscheiding wordt nu voor het eerst georganiseerd voor de expediteurs, een bedrijfstak zonder eigen wagenparken.

CO2-reductie moet meetbaar zijn

20% minder CO2 is veel en zeker als je die moet winnen op een grotendeels administratief takenpakket. De resultaten moeten aantoonbaar en berekenbaar zijn. Door de optimalisering van de goederenstromen en te kiezen voor de meest ecologische transportoplossing zijn de bedrijven ervan overtuigd dat de milieudoelstellingen haalbaar zijn. Elk bedrijf moet werk maken van een betrouwbare CO2-calculator om de huidige situatie in kaart te kunnen brengen. 

Gosselin, Ahlers en Jas Forwarding leggen elk hun eigen accenten. Maar ze zijn er alledrie van overtuigd dat een ‘modal shift’ nodig is, d.w.z. dat er meer goederen per binnenschip en per spoor moeten worden vervoerd. Door klanten op de hoogte te brengen van de CO2-uitstoot die bepaalde keuzes met zich meeneemt, rekenen ze op milieubewuste keuzes.