Antwerpen – Naar jaarlijkse traditie reikt de Universiteit Antwerpen ook in 2018 eredoctoraten uit. De bekendste naam is Jeffrey Sachs, wereldautoriteit op het gebied van economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Nog vier andere eminente wetenschappers krijgen een Antwerps eredoctoraat voor algemene verdiensten.

Rector Herman Van Goethem: “We kijken echt uit naar Sachs’ komst. De strijd tegen armoede, onder meer via wetenschappelijk onderzoek, is ook een van de speerpunten van onze universiteit. Zijn komst betekent zonder meer een absolute meerwaarde voor onze onderzoekers en studenten.”

Wie is Sachs?

Professor Jeffrey Sachs van Columbia University in New York ligt bij de Verenigde Naties aan de basis van de Millenniumdoelstellingen, nadien gevolgd door de Strategic Development Goals die overal in de wereld het denken rond duurzaamheid aanzwengelen. Sachs werd door Time meermaals in de top 100 van invloedrijkste mensen geplaatst. Jarenlang was Sachs speciaal adviseur van gewezen secretarissen-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en Ban Ki‐moon. Momenteel leidt Sachs het Sustainable Development Solutions Network van de VN.
Tijdens zijn verblijf in Antwerpen op 29 maart zal de topeconoom een masterclass geven, net zoals nog vier andere eminente wetenschappers die een eredoctoraat ontvangen.

Nog vier eredoctoraten in andere disciplines

Zo reikt de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen een eredoctoraat uit aan prof. dr. John F. Cryan van University College Cork. Cryan, veelvuldig prijswinnaar, focust op de interactie tussen het brein, de darmen en het microbioom, en hoe dit gerelateerd is aan stress, immuniteits‐ en psychische stoornissen.
Het Departement Erfgoedstudies van de Faculteit Ontwerpwetenschappen betuigt op haar beurt eer aan prof. dr. Laurajane Smith van Australian National University. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan het uitbouwen van het domein conservatie en erfgoed tot een volwaardige onderzoeksdiscipline.
Em. prof. dr. Upendra Baxi van de University of Warwick is de laureaat van de Faculteit Rechten. Deze vooraanstaande Indische grondwetspecialist, een expert in Westerse rechtsfilosofie en grondlegger van de rechtssociologie in India, speelde een grensverleggende rol in het juridisch activisme en het rechtsonderwijs.
Tenslotte is de uitverkorene van de Faculteit Sociale Wetenschappen prof. dr. Michael D. Slater van Ohio State University. Slater is een toonaangevend communicatiewetenschapper die in zijn onderzoek focust op media‐effecten en de manier waarop zij tot stand komen. Zijn werk kijkt in het bijzonder naar de invloeden van media op gezondheidsovertuigingen en -gedragingen.