Amplitudo wil boekhouders doen samenwerken

amplitudoKleine boekhoudkantoren hebben het vandaag niet makkelijk. Het werk stapelt zich hoog op, de personeelsbezetting is vaak ondermaats en de wetgeving wordt almaar complexer. Tijd voor bijscholing is er nauwelijks. Enkele doorgewinterde accountants hebben daarom het initiatief in handen genomen en met Amplitudo een coöperatieve opgezet die de samenwerking tussen boekhouders wil bevorderen.

Vlaanderen telt zo’n 11.000 kleine en middelgrote boekhoudkantoren. Hun werkterrein wordt almaar groter. Het gaat hem niet langer enkel maar meer om de BTW en de balans. De klanten verwachten vandaag steeds meer van hun accountant. Alleen kan die man of vrouw die uitdagingen steeds minder alleen aan. Overnames en fusies zijn in dit opzicht aan de orde van de dag.

Maar of dit wel de juiste weg is? Boekhouders en accountants zijn nu eenmaal traditioneel trots op hun zelfstandige zaak. Ze geven die zeker niet graag uit handen. Alleen is er nauwelijks een alternatief.

Björn Bastiaensen, Tom Verbist, Guy Pittoors en Luc Lingier hebben met Amplitudo in Antwerpen een antwoord gezocht op de toenemende problemen in hun sector. Amplitudo is een coöperatieve die de zelfstandige boekhouders steun kan geven op domeinen waar ze zelf nauwelijks komen. ICT bv, personeelsbeleid, marketing, think tank, opleidingen enz. De coöperatieve biedt de collega’s een ruim dienstenpakket aan waarvan ze gebruik kunnen maken. Op die manier kunnen ze hun volle aandacht geven aan hun eigen business maar de ontwikkelingen op bepaalde deelmarkten toch in het oog blijven houden. Amplitudo gaat in de komende maanden immers geregeld cursussen en seminaries organiseren waarop iedereen vrij kan inschrijven.

Het kan uiteraard nog concreter: elk boekhoudkantoor kan un functie van een percentage van zijn omzet coöperant worden en op termijn als vennoot delen in de resultaten. Die krachtenbundeling moet het zelfstandige kantoren mogelijk maken om hoe dan ook te overleven in een markt die zwaar gedomineerd worden door groten als Deloitte en Ernst & Young.

Voorlopig hebben acht kantoren zich al aangesloten.