Onder invloed van de digitalisering evolueert de wereld rondom ons – onze samenleving, onderwijs en business – in een razendsnel tempo. Alles wordt ‘smart’ of slim. In plaats van aan de zijlijn toe te kijken, heeft de stad Antwerpen de ambitie om uit te groeien tot een Europese referentie voor het Internet of Things (IoT).

Stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en de onderzoeks- en innovatiehub in nano-elektronica en digitale technologie imec, slaan de handen in elkaar om met één visie en één strategie vooruit te lopen in digitale innovatie. Na de lancering van het City of Things project begin 2017, lichtten de vier partners op 27 juni tijdens een persconferentie in het Havenhuis ‘Antwerpen Capital of Things’ toe. Hiermee willen ze vanuit Antwerpen een ambitieus en internationaal onderscheidend ecosysteem rond IoT uitbouwen.
Zo’n ecosysteem is een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door samenhang tussen kennisinstellingen, living labs, incubatoren en acceleratoren, digitale en industriële groeibedrijven, risicokapitaalverschaffers, corporates en internationale merken.

Het gaat over vijf speerpunten. Naast de slimme stad zullen ook IoT oplossingen voor e-health, een slimme haven, industrie 4.0. en de circulaire economie worden ontwikkeld.
De speerpunten slimme stad en e-health belichten we volgende week tijdens een interview met Schepen voor Economie Caroline Bastiaens.

Onder een slimme haven wordt een traditioneel analoge haven omgevormd tot een digitaal geconnecteerde haven.
Jacques Vandermeiren, ceo Havenbedrijf: “Het slim beheer van goederenstromen zal gepaard gaan met innovaties op het vlak van het beheer van infrastructuur, logistieke afhandeling en mobiliteitsstromen. Het Havenbedrijf wil een impuls geven door startups hierbij te betrekken.”

Ook de industrie staat voor een grote transitie. Industrie 4.0. maakt gebruik van nieuwe technologie, vooral op het vlak van digitalisering, artificiële intelligentie en robotica. “Ook hier verbindt het internet alles met elkaar en creëren we waarde door snel big data te verwerken”, zegt Vandermeiren.

Bij het speerpunt ‘circulaire economie’ ligt de focus op IoT-toepassingen om stad en haven duurzamer te maken, met energie-efficiënte materialen, hoge water- en luchtkwaliteit, valorisatie van afval- en nevenstromen, én duurzame milieuvriendelijke energietransitie.

De vier partners willen met de uitbouw van Capital of Things ook vooruitlopen op de kennis en vaardigheden en de technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen nodig heeft. “Een eerste stap is de uitbouw van een unieke, interuniversitaire opleiding IoT”, stelt UA-rector Herman Van Goethem. Hierop komt Made in Antwerpen weldra terug.

“We moeten de ambitie koesteren dat Antwerpen de teelgrond biedt voor een echte unicorn. Dat is een tech startup die een marktwaarde van 1 miljard US$ bereikt. We willen ook grote, internationale merken binden aan Capital of Things. Ik roep dan ook bedrijven en ondernemersorganisaties op om te connecteren”, besloot Bart De Wever. Daarna ondertekenden de vier partners de intentieverklaring.