In Antwerpen is het eerste proefproject ‘vierkant groen’ van start gegaan. 

Dat gebeurt op het kruispunt Londenstraat – Kattendijkdok-Oostkaai – Bordeauxstraat op het Eilandje. ‘Vierkant groen’ houdt in dat alle fietsers en voetgangers uit de vier richtingen tegelijk groen licht hebben om over te steken. Het gemotoriseerd verkeer moet dan wachten. 

Het is de eerste toepassing van dit principe op een kruispunt in de stad Antwerpen. In Hasselt loopt al langer een proefproject. ‘Vierkant groen’ zou niet alleen de verkeersveiligheid verhogen, maar ook de doorstroming van de fietsers verbeteren.

‘Vierkant  groen’ heeft tot doel kruispunten conflictvrij te maken voor fietsers en voetgangers. Fietsers die rechtdoor rijden kunnen niet in conflict komen met wagens die rechts afslaan. Er bestaat wel het gevaar dat fietsers met elkaar kunnen botsen. Maar uit ervaringen in het buitenland blijkt dat dit slechts uitzonderlijk gebeurt.

Proefproject moet kinderziektes aan het licht brengen

Volgens de verkeersveiligheidsorganisatie Vias is de ervaring met ‘vierkant groen’ voor fietsers beperkt. Het zou nog niet voldoende zijn getest.

“Wel weten we dat zo’n regeling alleen kan op een overzichtelijk kruispunt”, zegt Stef Willems van Vias. “Het is utopisch te denken dat alles van dag één perfect zal gaan. Vandaar ook deze test. Iedereen moet nog zijn weg zoeken.”

Het verkeerslicht voor ‘vierkant groen’ toont een fiets die is omringd door vier pijlen. In enkele Nederlandse steden bestaat deze verkeersregeling voor voetgangers en fietsers al langer.