De stad Antwerpen wil samen met Aquafin en netbeheerder Eandis afvalwater recycleren tot warmte-energie. Het afvalwater van 200.000 Antwerpenaars zou 7 megawatt aan energie kunnen opleveren, maakt de stad zich sterk. Dit zou de eerste keer zijn dat er op zo’n grote schaal warmte wordt gewonnen uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen.

De stad voert samen met Aquafin en Eandis een detailstudie uit om te onderzoeken of de restwarmte van het afvalwater in het waterzuiveringsstation van Deurne omgezet kan worden in energie om meerdere woningen te verwarmen. Het gaat daarbij meer bepaald om woningen in de nieuwe wijk ‘Slachthuissite’ én op termijn ook in de wijken Stuivenberg en Dam. Rioolwater van o.a. douches en afwasmachines zou een hele wijk kunnen verwarmen waardoor jaarlijks de uitstoot van 4000 ton CO2 kan worden vermeden.

Voor het eerst zou huishoudelijk afvalwater voor huisverwarming worden gerecycleerd

In Vlaanderen zijn er nog projecten waarbij restwarmte wordt gebruikt voor de verwarming van woningen, maar dan gaat het om restwarmte van industriële activiteiten. Hier ligt de focus op de restwarmte die vrijkomt bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Jan Goossens, algemeen directeur Aquafin: “Aquafin is al langer betrokken bij onderzoek naar recuperatie van bijvoorbeeld fosfor en koolstof. Met dit project zetten we een nieuwe stap om de zuivering van afvalwater in te passen in een circulaire economie.”

Paul Gistelinck, directeur warmte Eandis: “Als distributienetbeheerder willen we maximaal inzetten op duurzame warmte, zónder bijkomende CO2-uitstoot. Op deze schaal warmte uit waterzuivering benutten is bovendien een fantastische primeur voor Vlaanderen. Een betere leefomgeving in de stad, daar zetten we vanzelfsprekend graag onze schouders onder.”

Voorlopig gaat het om een studie naar de haalbaarheid van het project.