De stad en het OCMW Antwerpen startten eind vorig jaar een grootschalig opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp in de Havanastraat. Dat centrum zorgt voor de opslag en de verdeling van FEAD-goederen (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen). In de loop van dit jaar zal het verder ook zorgen voor de ophaling, opslag en verdeling van voedseloverschotten van veiling BelOrta. Ook de samenwerking met supermarkten en bedrijven, die nu al loopt, wordt verder uitgebreid.

Sinds augustus 2015 vervoerde het bedrijvencentrum PAX van het OCMW Antwerpen FEAD-goederen naar de sociale centra. Die dienstverlening vindt voortaan plaats vanuit het nieuwe opslag- en distributiecentrum aan de Havanastraat. Dat gebeurt door medewerkers in een sociaal tewerkstellingstraject. Bedoeling is om het centrum de komende maanden nog uit te breiden.

De samenwerking van de stad het OCMW Antwerpen verloopt via Komosie vzw, dat is de koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie. Dat centrum staat momenteel al in voor de opslag en de verdeling van FEAD-goederen. Vanaf mei 2017 zal het ook de groente- en fruitoverschotten van veiling BelOrta ophalen, opslaan en verdelen.

Daarnaast werkt het centrum al samen met bedrijven en supermarkten, zoals Makro en Colruyt. Het haalt hun voedseloverschotten op en zorgt voor de opslag en de verdeling ervan. Deze samenwerking willen de stad en het OCMW verder uitbreiden met andere bedrijven.

De stad en het OCMW Antwerpen willen met het nieuwe opslag- en distributiecentrum de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineren en het materiaal efficiënter inzetten. Daardoor worden voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties beter ondersteund en wordt er minder voedsel verspild.

Verder biedt het opslag- en distributiecentrum logistieke schaalvoordelen en betere garanties op een kwaliteitsvolle opslag van voedsel. Dit zijn twee noodzakelijke voorwaarden om nog meer partners en bedrijven te betrekken bij de Antwerpse voedselhulp.