ANTWERPEN – De haven van Antwerpen behandelde in de eerste zes maanden van het jaar 118.648.143 ton goederen, een forse stijging van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daardoor breekt de Antwerpse haven opnieuw records met het beste halfjaar ooit.

Na een record eerste kwartaal, kende de haven van Antwerpen ook een uitstekend tweede kwartaal met mei als beste maand ooit. De grootste driver blijft de containertrafiek die opnieuw een stevige groei van 8,2% noteerde ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. De maand mei was daarbij een absolute recordmaand waarin de haven van Antwerpen voor het eerst een recordoverslag van meer dan van 1 miljoen TEU containers neerzette.

Ondanks geopolitieke spanningen, overheerst het gunstige economische klimaat met sterke groei in consumptiegoederen, automotive en chemicaliën. De overslag met Europa groeit het sterkst met 14,2%, de overslag met Noord-Amerika groeide met 10,3%, op Azië was er een groei met 3%.

Jacques Vandermeiren, ceo van het Havenbedrijf: “De groeicijfers bevestigen onze rol als wereldspeler en de voortdurende aantrekkingskracht van onze haven. Maar ze bevestigen ook onze eerdere prognoses dat we in snel tempo onze maximale containercapaciteit bereiken. In de afgelopen periode hebben we onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen kan hebben voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende en nuttige containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is.”

Er liepen de voorbije zes maanden 7.210 zeeschepen (+1%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 1,3% tot 207.963.909 BT.