De mobiliteit in de Antwerpse haven moet verbeteren. Vlaanderen, Het Havenbedrijf Antwerpen en verschillende private bedrijven maken er samen werk van. Dat moet gebeuren door meer containers van de weg te halen, de binnenvaart te versterken en meer collectief vervoer te organiseren.

“Nieuwe werknemers vinden is moeilijk door de slechte mobiliteit, maar ook jarenlang dienend personeel haakt af”, waarschuwt haven-CEO Jacques Vandermeiren.

De Antwerpse haven en de Waaslandhaven worden al geruime tijd geplaagd door heel wat congestie. “Dat probleem is de laatste maanden acuter geworden. Ons imago staat op het spel”. zegt haventopman Vandermeiren. Ook minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) waarschuwt. “De havens leggen goede cijfers voor, maar onze concurrentiepositie staat of valt met de aansluiting met het hinterland”.

Daarom wordt, ook met de private havenbedrijven die zijn gebundeld in Voka-Alfaport, aan verschillende extra mobiliteitsmaatregelen gewerkt. Zo wordt het Waterbusproject – overzetboten op de Schelde – uitgebreid, met ook een verbinding naar de noordkant van de haven. Er wordt ook gewerkt aan vijf nieuwe routes voor collectief vervoer in de haven, via de Pendelbus. Een groot project is een grootschalige bundeling van de binnenvaart, zodat leegvaart kan worden verminderd en zodat ook de mobiliteit kan worden verbeterd. In oktober zou er daarvoor een concept worden voorgesteld. Ook het spoor wil men een prominentere rol geven. “Dat verhaal blijft wat hangen”, zei Alfaport-VOKA-directeur Stephan Vanfraechem. “Nu zitten we aan 6 procent. Dat is voor ons te laag. De ambitie is om een half miljoen teu van de weg naar het spoor te brengen, niet weinig”, klinkt het.

Minister Weyts kondigde alvast aan dat de verlaagde nachttarieven in de Liefkenshoektoltunnel voor vrachtverkeer voorlopig nog worden aangehouden. Vlaanderen voorziet in totaal 2,5 miljoen euro voor een betere verbinding tussen de havens en het hinterland.