Het havenbedrijf heeft een ecologische manier gevonden om de groene dijken in het havengebied te onderhouden. Een kudde van ongeveer 70 schapen zal de volgende zes jaar instaan voor het onderhoud van 86 hectare aan grond in het ganse havengebied. Zolang de temperatuur het vriespunt niet bereikt en er voldoende eten staat, blijven de dieren grazen.

Samenwerking met Natuurpunt

Het Havenbedrijf ging afgelopen zomer op zoek naar herders die hun kudde wilden inzetten voor het onderhoud en het ecologisch beheer van 5 clusters van percelen grond – twee op de rechterscheldeoever en drie op de linkerscheldeoever. Uiteindelijk werden vier lokale herders aangesteld. Zij zullen in het kader van hun opdracht een graasplan volgen dat werd opgesteld door Natuurpunt en het Havenbedrijf. De bedoeling van de begrazing is dat een natuurlijke biotoop met vlinders zoals Bruin Blauwtje en de Argusvlinder, en schrale vegetatie in stand wordt gehouden.

Midden november werden de eerste schapen ingezet op de zwartkopmeeuwenbroedplaats en op een dijk langs de Grote Kreek. De komende dagen zullen er nog schapen bij geplaatst worden. In het voorjaar zullen ook nog andere percelen in het havengebied begraasd worden.