Het Havenbedrijf Antwerpen zal de komende drie jaar 1,4 miljoen euro investeren in projecten die havengebonden vrachtverkeer vlotter en efficiënter laten verlopen. Zeven projecten werden geselecteerd voor financiële ondersteuning en zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. De komende maanden maakt ook de Vlaamse regering op haar beurt 1,4 miljoen euro vrij.

Havenschepen Marc Van Peel: “Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen, is een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven.”

Open projectoproep 

Donderdag werden de zeven geselecteerde projecten die financiële ondersteuning krijgen voorgesteld tijdens het zesde intermodaal event van het Havenbedrijf. Met de Open Projectoproep die het Havenbedrijf in het voorjaar lanceerde, wilde het de markt stimuleren om ‘nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren of bestaande mobiliteitsoplossingen voor maritieme stromen te verbeteren’. De zeven weerhouden projecten kunnen rekenen op een maximale steun van 200.000 euro gespreid over een periode van 3 jaar.

En de verkozen initiatieven zijn:

1. DP World: shift naar spoor
Terminaloperator DP World wil de huidige spoorproducten verbeteren en nieuwe spoordiensten aantrekken, zoals een nieuwe dienst op Stuttgart die een duurzaam transportalternatief biedt voor de Duitse automobielindustrie.

2. Delcatrans: shift naar binnenvaart
De multimodale logistieke dienstverlener Delcatrans ontwikkelt een reeferplatform voor de binnenvaart op zijn River Terminal in Wielsbeke. West-Vlaanderen is in Europa een belangrijke hub voor de diepvriesindustrie, o.m. diepvriesgroenten en aardappelproducten vertrekken vanuit deze regio via Antwerpen naar bestemmingen in heel Europa.

3. Hakka NV: vermijden van lege vrachtwagenritten via dit digitaal platform voor de trucksector. 

4. Het Nederlandse Port-Liner Holding bv: bouw van vijf hybride binnenschepen die zullen ingezet worden tussen de intermodale terminal De Kempen in Zuid-Nederland en Antwerpen. 

5. Danser: innovatie in de binnenvaart door de creatie van een hub & spoke concept langs het Kanaal Brussel-Schelde en de introductie van een corridorsysteem tussen Noord-Frankrijk en Antwerpen. 
Het hub & spoke concept is ontleend aan de luchtvaart en duidt op een transport- en distributiesysteem waarbij goederen op een knooppunt (hub) worden verzameld, waarna ze via de ‘spaken’ (spoke) worden doorgestuurd naar hun bestemming.

6. Euroports Inland Terminals: directe spoorverbinding tussen Luik (Ile Monsin) en de haven van Antwerpen vanaf januari 2018 twee keer per week.  

7. De Slovaakse containerterminal operator Slovak Shipping and Ports start in de tweede helft van 2018 met gecombineerde treinen van zowel intermodale als conventionele wagons die twee keer per week zullen rijden tussen de terminal in Bratislava en de haven van Antwerpen, zodat de Antwerpse haven per spoor beter verbonden wordt met het Oost-Europese hinterland.