Alleen met het Saeftinghe-dok kan de Antwerpse haven een wereldrol blijven spelen. Dat zegt de ASV, de beroepsvereniging van de Antwerpse reders. 

Er liggen op dit ogenblik meerdere opties op tafel om de capaciteit in de Antwerpse haven te vergroten. Maar voor de Antwerpse scheepvaartagenten en hun reders, verenigd in de AVS, is er maar één mogelijke optie, en dat is de bouw van het Saeftinghedok. De organisatie roept de Vlaamse regering dan ook op om de knoop door te hakken en resoluut te kiezen voor deze optie. 

 De afgelopen maanden zijn alle betrokken partijen, Belgische en Nederlandse gemeenten, maritieme groeperingen, actiegroepen en meer – regelmatig samengekomen om alle mogelijke opties te bespreken. De Vlaamse regering was door de Raad van State teruggefloten met haar plannen om het Saeftinghedok te realiseren. De regering begon toen van vooraf aan en legde 8 verschillende alternatieven op tafel. Tegelijk werden alle partijen erbij betrokken.

“Alleen een Saeftinghedok komt tegemoet aan de economische en operationele verwachtingen. Kiezen we dat niet, dan zal Antwerpen, nu in de Champions League van containerhavens, afglijden tot een secundaire rol” zeggen Philippe Oyen en Eddy Wouters, de toplui van de ASV.

Saeftinghedok zorgt voor betere verbindingen met hinterland

Er zijn drie belangrijke redenen om te kiezen voor het Saeftignhedok, zegt het ASV. Door de schaalvergroting van de containerschepen zijn er grotere terminals nodig, zowel op het land als langs de kaai. Alleen in de Saeftinghezone is die ruimte voorhanden. Het dok ligt voor de sluizen, wat grote tijdswinst betekent: passage van grote containerschepen door sluizen is zeer tijdrovend, en tenslotte is het Saeftighedok beter voor de hinterlandverbindingen, via het spoor en de binnenvaart.

 

“De rederijen zullen weldra beslissen of Antwerpen een hoofdrol dan wel een bijrol zal spelen in hun netwerk. Die beslissing zal puur rationeel worden genomen op basis van efficiëntie en financieel rendement. Voor ons, klanten van de haven, beantwoordt enkel Saeftinghe aan de verwachtingen van de rederijen” zeggen de reders.

De actiegroep 2020 veegt die argumenten van tafel. “Uit alle studies blijkt dat extra capaciteit perfect kan binnen de huidige grenzen” zegt Jan Creve van de actiegroep.