Argina Technics prospecteert in Oost-Europa

arginaArgina Technics moet als producent van elektronische detectiesystemen opboksen tegen internationale reuzen zoals Siemens en Bosch. De KMO uit Nieuwkerken-Waas doet het evenwel vrij behoorlijk. “Wij hebben onze omzetcijfers in de laatste drie jaar zelfs met 30% kunnen verhogen,” zegt gedelegeerd bestuurder Christine De Ridder. “We werkten verleden jaar zo’n 5 miljoen euro bijeen.”

Orgina Technics is gespecialiseerd in de productie van branddetectiesystemen, gasmelders en toegangscontroles. Het bedrijf is al zowat 35 jaar actief op de markt en heeft zich al die tijd heel stevig kunnen positioneren. Argina Technics is vandaag het enige bedrijf dat in België beveiligingssystemen ontwikkelt en produceert. Niet zonder trots duidt Christine De Ridder oa. de brandbeveiliging van de nieuwe Gentse Ghelamco-arena aan. De technici van het bedrijf hebben ook de beveiliging van het nieuwe Vlaams Administratief Centrum in Gent uitgewerkt.

Dit neemt niet weg dat het Wase bedrijf toch enkele tijd geleden in de verscherpte concurrentiestrijd dreigde te kapseizen. Christine De Ridder en haar dochter hebben de onderneming toen overgenomen en in enkele jaren ook helemaal geherstructureerd. “Wij hebben onze bedrijfsprocessen herbekeken en herschikt, onze R&D-afdeling een nieuwe dynamiek gegeven en onze commerciële diensten geheroriënteerd.

De productie is ondertussen in grote mate geautomatiseerd. Dit neemt niet weg dat veel componenten nog met de hand moeten ingebracht worden. Al het materiaal wordt bovendien sterk getest vooraleer het naar de klant gaat. Een deel van de productie van de plastic elementen gebeurt in China. Argina Technics heeft zich duidelijk geprofileerd als producent. “Wij zijn geen installateur. Wij verkopen onze producten aan installateurs. Nadien zorgen onze medewerkers voor de indienststelling. Dit is van een heel ander niveau van de installatie.”

* De verkoop van detectiesystemen wordt kennelijk mee aangestuurd door het latente onveiligheidsgevoel dat de mensen vandaag aangeven?
Christine De Ridder: Dat zal wel zo zijn maar wij zijn als Argina Technics vooral toegespitst op brandbeveiliging en gasdetectie. De mensen denken bij beveiliging in eerste instantie aan beveiliging tegen inbraken maar dat is bij ons niet meteen het geval. Uiteraard zitten ook wij in de sector van de camerabewaking en de toegangscontrole maar 80% van onze omzet gaat effectief naar brand- en gasbeveiliging.”

* U ontwikkelt nieuwe producten?
Christine De Ridder: We zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden op het vlak van beveiliging. Onze mensen werken in dit opzicht bv. aan een beam-detector. Dit is een infrarooddetector die over een heel grote oppervlakte brand kan detecteren. In grote magazijnen bv. Ook een nieuwe adresseerbare brandmeldcentrale voor kleine projecten is een van onze technologische projecten. De technische mogelijkheden van grote centrales worden daarbij ingebracht in kleine systemen.

* U screent ondertussen vooral ook het buitenland af?
Christine De Ridder: We moeten ons voorbereiden op een eventuele terugval van de eigen Belgische markt. De Belgische overheid bezuinigt nu eenmaal op haar investeringen in zegmaar schoolgebouwen en rusthuizen bv. Wij kijken daarom effectief naar de mogelijkheden die de exportmarkten kunnen bieden. Vooral Oost-Europa is in dit opzicht aantrekkelijk.

* De onmiddellijke buurlanden bieden onvoldoende opportuniteiten. Duitsland of Frankrijk bv?
Christine De Ridder: Neen. Omdat de meeste Europese landen geen genoegen nemen met de eigen Europese certificaten en daar bovenop ook nog eens eigen nationale certificaten van ons afdwingen. Die nationale certificaten zijn voor ons evenwel niet betaaldbaar. We geven er daarom de voorkeur aan om verder te gaan dan Duitsland of Frankrijk. Enkel Nederland laat ons nog ruimte en beperkt zich tot Europese certificering. Daarom realiseren we vandaag al 10% van onze omzet in Nederland.

* Argina Technics zoekt nog bijkomend personeel?
Christine De Ridder: We werken vandaag met 32 mensen. We hebben effectief nog werk voor medewerkers met minstens een A2 in elektronica. Maar we blijven heel voorzichtig in onze aanwervingspolitiek. Wij kunnen ook nog naar iemand die onze software kan schrijven.