MALLE –  ASK Romein heeft zijn bestaande infrastructuur zelf uitgebreid en gemoderniseerd. De industriebouwer uit Malle huurde tijdelijk een nabijgelegen pand om de eigen bedrijfsoppervlakte te verdubbelen en des te meer te laten gelden als een visitekaartje voor klanten.

De voorbije tien à vijftien jaar heeft ASK Romein een continue groei gekend, zowel in omzet als aantal werknemers. In 2004 trok het bedrijf nog een nieuw bedrijfsgebouw op, maar dertien jaar na datum bleek dat al te klein.

“Nochtans was er destijds al sprake van een doordachte toekomstvisie, maar de realiteit overtrof al onze verwachtingen”, vertelt Ivan Vinck, ceo van ASK Romein. “Aangezien onze verschillende afdelingen alsmaar groter werden, zagen we ons genoodzaakt om ons kantoor te verruimen. Dat er aan de overkant van de straat net een bedrijfsgebouw te huur stond, was een gelukkig toeval. We hebben al onze diensten voor tien maanden integraal verhuisd, zodat we ons eigen pand ongehinderd konden renoveren en uitbreiden.”

Renovatie en uitbreiding als visitekaartje

Alle plafonds, technieken, binnenwanden, vloerbekledingen en meubels werden vervangen. Verder werd er een warmtepomp geplaatst en ledverlichting geïntegreerd. Ook de eigen expertise van ASK Romein komt in het bedrijfsgebouw tot uiting. Zo bestaat de primaire structuur uit stalen kokerkolommen die volgestort zijn met beton. Verder zijn er nog enkele bijzondere staaltoepassingen in verwerkt.

“De volledige renovatie en uitbreiding hebben we in eigen beheer uitgevoerd, en dat maakt het des te specialer. We hebben gestreefd naar een doorgedreven detaillering en een bijzonder hoge afwerkingsgraad. Het is meteen een prachtig visitekaartje, want het gebouw toont aan welke kwaliteit we in dit soort projecten kunnen garanderen”, aldus Ivan Vinck.