ATF zoekt dringend personeel

atfHet bouwbedrijf ATF organiseert volgende week dinsdag een jobdag. De onderneming is dringend op zoek naar bijkomend personeel. ATF is vooral gespecialiseerd in wegenbouw met grondwerken, verhardingen, rioleringswerken, beton en funderingen. De recyclage-afdeling zet met haar eigen puinbreekinstallatie afbraakmateriaal om in herbruikbare producten.

ATF
is een modern en familiebedrijf in Zandvliet dat sinds 1968 mee de opgang van de haven van Antwerpen meegemaakt heeft. Het bedrijf heeft in dit opzicht nogal wat klanten in de chemische en petrochemische industrie. Daarnaast verzorgt ATF diverse infrastructuurwerken voor de Vlaamse overheid in steden en gemeenten. Een derde, en niet onbelangrijk luik is effectief de recyclingdivisie die verschillende soorten puin omzet tot CE- en COPRO- gecertificeerde granulaten voor verdere verwerking in fundering en onderfundering voor wegenwerken.

ATF werd in 1960 opgericht door Cornelis Frijters en telt momenteel een honderdtal medewerkers, geleid door de tweede generatie Leon en Mieke Frijters.

Ondertussen is het kennelijk niet makkelijk om bijkomend personeel aan te werven. ATF is dringend op zoek naar projectleiders, ploegbazen, vakmannen en monteurs. Ook een calculator kan onmiddellijk aan de slag. De zoektocht is evenwel biezonder moeilijk. Vandaar de jobdag waarop alle kandidaat-geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Een allesomvattend gesprek kan allicht een opening maken. Afspraken kunnen op 03/568.69.49

Verwant en interessant: