Audiovisuele sector kent veel arbeidsvreugde maar ook een hoge ‘herstelnood’

tv-kamerWerknemers in de audiovisuele (AV­) sector hebben veel plezier in hun werk en kennen een zeer hoog engagement. Dat is misschien niet zo opzienbarend, maar tegelijkertijd kennen die werknemers een hoge ‘herstelnood’, wat staat voor mentale vermoeidheid op het werk. Dit verhoogt op zijn beurt de kans op uitval door ziekte en burn­out. Dit zijn samengevat de resultaten van een enquête van ’Mediarte.be’, dat is het sectorfonds van de audiovisuele sector.

Jan Vermoesen, directeur van mediarte.be, duidt het belang van het project: “Sinds de nieuwe wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk op 1 september 2014 zijn ook alle bedrijven in de audiovisuele sector verplicht een risicoanalyse op te maken voor alle gezondheidsrisico’s. Ter ondersteuning lanceerde mediarte.be dit jaar een gratis online collectieve risicoanalyse psychosociale aspecten ‘mediasensor’, gesteund door het HR-bureau Attentia.

Sylvie De Meyer, Stress Consultant bij Attentia, zegt: “Op basis van deze analyse is de werkgever verplicht preventieve maatregelen te treffen. De risicoanalyse is de eerste stap in de richting van een actieplan ter bevordering van het welzijn op het werk.”

De positieve welzijnsindicatoren scoren zeer goed binnen de audiovisuele sector: 89,5% voelt zich geëngageerd in het werk en 90,4% ervaart plezier in het werk (wat een maat is voor de intrinsieke motivatie). Vergelijken we de welzijnsscores met de referentiegroep van de Belgische arbeidsmarkt, dan merken we op dat de scores voor de positieve welzijnsindicatoren ‘engagement en plezier’ binnen de audiovisuele sector gunstiger zijn dan in de referentiegroep.

Binnen de audiovisuele sector geeft echter ook 43,7% van de respondenten een nood aan herstel aan wat staat voor mentale vermoeidheid door het werk. Dit is lichtjes ongunstiger dan in de referentiegroep. Iets meer dan de helft van deze groep (24,7% ofwel één op vier) geeft zelfs aan altijd herstelnood te ervaren. Blijft bij deze groep het herstel uit, dan bestaat de kans op uitval wegens ziekte binnen een termijn van ongeveer 6 maanden.

De enquête werd binnen de audiovisuele sector afgenomen in de periode april ­ mei 2016. 41 bedrijven schreven zich in om deel te nemen aan de mediasensor. 2966 medewerkers ontvingen de vragenlijst via een uitnodiging per mail, met meerdere herinneringen tijdens de looptijd van de bevraging. 1516 vragenlijsten werden effectief ingevuld, wat een behoorlijk resultaat is.