Algemeen ziekenhuis Klina ontving het voorbije weekend de formele bevestiging voor het behalen van zijn accreditatie door de Joint Commission International (JCI).

Ludo Van Kets, algemeen directeur AZ Klina: “Het behalen van dit label is echt de kroon op het werk van het voltallige AZ Klina team. Elke arts, elke medewerker werkt hard om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Zowat elke dienst in ons ziekenhuis heeft kennisgemaakt met de auditoren en elk team toonde vol trots hoe het dagdagelijks inzet op kwalitatieve zorg.”

Hoogste internationale standaard

Vier JCI-auditoren lichtten gedurende een week het ziekenhuis door aan de hand van meer dan 350 standaarden met 1 200 meetbare elementen. Deze internationale organisatie evalueert of ziekenhuizen voldoen aan de strenge internationale normen op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Patiëntenbetrokkenheid

De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd. AZ Klina is het eerste algemeen ziekenhuis dat zijn eerste accreditatie behaalt aan de hand van de nieuwe zesde JCI-editie. Naast uniforme zorgprocessen en procedures gaat er in deze editie ook veel aandacht naar patiëntenbetrokkenheid. Zo worden o.a. patiënten en hun familie geïnterviewd, zowel tijdens als na de behandeling in het ziekenhuis.

De auditoren sloten de auditweek af met bijzonder respect en lof over de organisatie. Zij apprecieerden de openheid en positieve mentaliteit van de  AZ Klina medewerkers om continu te willen bijleren en verbeteren.

Met 581 bedden ontvangt AZ Klina jaarlijks meer dan 20 241 opgenomen patiënten, 37 931 patiënten op daghospitaal, 34 599 patiënten op spoed en 256 817 patiënten voor een consultatie. Meer dan 2 000 artsen en medewerkers zorgen dat de patiënten dagelijks kunnen rekenen op de beste zorg.

“We zijn trots op dit schitterende resultaat. We realiseren hiermee onze missie in het aanbieden van toegankelijke, aantoonbare kwalitatief hoogstaande zorg voor onze patiënten uit de regio van Noord-Antwerpen en Noorderkempen. Uiteraard gaat dit streven onverminderd verder. Elke patiënt verdient immers elke dag onze Voluit voor zorg”, concludeert Dr. Joost Baert, hoofdarts AZ Klina.