theoBaron Theo Bracht geeft na 40 jaar het voorzitterschap over de plantagevennootschap Sipef over aan Baron Luc Bertrand. Theo Bracht heeft al die jaren vanuit kasteel Calesberg in Schoten een  internationaal netwerk van bedrijven aangestuurd in oa. Indonesië, Papoea Nieuw-Guinea, Ivoorkust en Maleisië. Sipef is zoveel als het laatste overblijfsel van het Antwerpse koloniale verleden.

De familie Bracht heeft mee haar stempel gedrukt op de Belgische expansie in het verre buitenland. Sipef controleert ook vandaag zowat 65.000 hectaren aan aanplantingen met palmolie, thee, bananen, rubber en bloemen. Dit neemt niet weg dat de vennootschap vandaag zwaar onder druk staat. De malaise op de internationale grondstoffenmarkten weegt op de rentabiliteit van de onderneming. De winst is gedaald en ook voor het lopende jaar ziet het er niet zo best uit.

Sipef heeft in dit opzicht dan wél de steun mee gekregen van de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren. Die heeft ondertussen 27% van het kapitaal in handen terwijl de participatie van de familie Bracht gedaald is tot nog maar 12%. Vandaar ook de optie om het voorzitterschap over de vennootschap over te dragen aan Luc Bertrand van Ackermans. Tijdens de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal daarover gestemd worden. Baron Bracht heeft zijn eigen aandelen ondertussen overigens doorgeschoven naar zijn drie dochters, Priscilla, Theodora en Victoria.