Topondernemers voor de klas. Het is een project van Vlajo, de organisatie van Vlaamse Jonge ondernemers, die zo jongeren willen warm maken voor het bedrijfsleven. De volgende maanden zullen een vijftigtal ondernemers aan middelbare schoolstudenten gaan uitleggen wat het is om ondernemer te zijn.

Vandaag ging Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen, les geven  aan een zeventigtal leerlingen van de derde graad ASO van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Het initiatief wordt ook gesteund door essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemische en life sciences-industrie, dat zo mee de schouders zet onder het Vlajo-initiatief ‘Ondernemers voor de Klas’.

De doelstelling is jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze, en dan met name om ze te overtuigen om te kiezen voor een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Ook experten naar het leslokaal

Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Zij willen duidelijk maken dat Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke innovaties levert voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met ‘Ondernemers voor de Klas’ willen we jongeren aantonen dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor onze levenskwaliteit. De sector biedt bovendien  heel wat jobkansen voor jong talent met technische en wetenschappelijke vaardigheden. De jongeren van vandaag zijn het menselijk kapitaal van morgen waarmee we internationaal het verschil moeten maken.”