De coöperatieve vennootschap Skilliant, gespecialiseerd in bedrijfsopleidingen, wordt de nieuwe aandeelhouder van Portilog, het vormingscentrum voor bedrijven uit de haven- en logistieke sector. Skilliant CVBA uit Brugge overkoepelt de opleidingsmerken SBM en Escala. 

SBM is een specialist in training, coaching en advies voor bedrijven. SBM is een grote speler in de opleidingswereld en is bezig zijn actieterrein uit te breiden over heel Vlaanderen. Met de overname wil SBM ook een stevige voet aan de grond zetten in de Antwerpse regio.  

“Met deze samenwerking willen we beter inspelen op de opleidingsbehoeften van onze huidige en toekomstige klanten in en buiten de haven” zegt Geert De Wilde, de uittredende voorzitter van Portilog en bestuurder in de nieuwe aandeelhoudersstructuur. “Onze klanten bevinden zich niet langer uitsluitend in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Ze zijn ook actief buiten die havens en op diverse logistieke platformen (haven, spoor, wegtransport, luchtvracht)”.

Portilog werd in 1950 onder de naam ‘Beroepsinstituut voor havenbedienden’  opgericht met de bedoeling personeel van de Antwerpse havenbedrijven op te leiden en bij te scholen.  

SBM en Portilog vullen elkaar aan

Portilog en SBM sloten vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst om wederzijds een aantal opleidingen te promoten. Dat gebeurde door middel van een aandelenoverdracht.  De naam Portilog blijft behouden en blijft een aparte vennootschap, weliswaar met een nieuwe aandeelhoudersstructuur. Portilog blijft het opleidingscentrum voor bedrijven met een havengebonden of logistieke activiteit. De beroepsverenigingen blijven vertegenwoordigd in de nieuwe raad van bestuur en een op te richten adviesraad.

“SBM groepeert bedrijfsopleidingen, coaching en advies voor alle typen bedrijven. Het is ontstaan als een zelfstandige entiteit binnen de groep Syntra West en heeft de ambitie om een marktleider te worden binnen Vlaanderen” zegt Johan De Neve, afgevaardigd bestuurder Skilliant CVBA en voorzitter CVBA Portilog.  

op de foto: van links naar rechts Geert De Wilde, uittredend voorzitter Portilog, Brigitte Wauters, manager training services bij Portilog, Corinne Thijs, manager business development bij Portilog, Johan De Neve, afgevaardigd bestuurder Skilliant CVBA en voorzitter CVBA Portilog en Chris Jonckheere, senior director groep Skilliant.