Bedrijven ijveren voor milieuvriendelijk stortbeton

Medion   DIGITAL CAMERADe ecologische voetafdruk van stortbeton is vandaag nog relatief groot. Zeker in Vlaanderen worden daarom initiatieven genomen om ook de betonproductie af te stellen op een duurzaam materialenbeleid. Dirk Vandecapelle van de Antwerp Recycling Company engageert zich daarom als voorzitter van de vzw Groen Beton en wil in de bouw het onderzoek naar zoveel mogelijk hergebruik, minder vervuilende productiemethodes en vervangende grondstoffen introduceren. Samen met directeur Willy Goossens loopt hij daartoe de deuren van de ministeriële kabinetten in Brussel plat. Het Vlaamse materialendecreet kan allicht een opening bieden.

Het gebruik van gerecycleerde betongranulaten is in dit land immers niet evident. De bedrijven stoten op de zogenaamde Benor-kwaliteitssystemen die weinig of geen economisch verantwoorde toepassingen van beton met gerecycleerde granulaten toelaten. “Die normen zijn overigens nationaal vastgelegd en beperken de toepassingsmogelijkheden in de typebestekken van de overheid”, zegt Dirk Vandecapelle. “Het zijn in die mate federale normen dat wij enkel kunnen hopen om met het eigen Vlaamse materialendecreet een opening te forceren naar bijkomende kwalificaties. Wij moeten daarbij rekenen op de steun van minister Joke Schauvlieghe.”

Dit neemt niet weg dat België en zeker ook de Vlaamse bedrijven aan de wereldtop staan wat de kwaliteitsproductie van hoogwxaardige granulaten betreft. “Er is hier ruim voldoende expertise aanwezig terwijl de iniitiatiefnemers ook op technologisch vlak klaar zijn om de uitdaging met succes aan te gaan.”

Vandaar ook de oprichting van de vzw Groen Beton. Het is de vereniging van milieubewuste betonproducenten die de ecoloogische voetafdruk van stortbeton willen verminderen. De productie van klassiek cement heeft in de afgelopen jaren tot een zeer hoge uitstoot van CO2 geleid. De vzw wil in dit opzicht minder vervuilende productiemethodes propageren en vervangende grondstoffen opsporen die een lagere CO2-uitstoot kunnen garanderen. Hierbij wordt gedacht aan de vervanging van primaire natuurstenen in stortbeton door hoogwaardige gerecycleerde betongranulaten. Zo het cradle to cradle principe waarbij het betonpuin dat vrijkomt bij de afbraak van wegen en kunstwerken hergebruikt wordt in nieuw stortbeton.

“De meest evidente toepassing voor het sluiten van de materialenkringloop ligt in de wegenbouw. Het basismateriaal is ruim voorhanden en de toepassingsmogelijkheden zijn uitgebreid zoals in in tweedaagse betonverhardingen, lineaire elementen als boordstenen, watergreppels en stootbanden.”

Dirk Vandecappele is als voorzitter van de vzw tevens bedrijfsleider van de Antwerp Recycling Company, een bedrijf dat in de jaren tachtig opgezet werd door Herbosch-Kiere en Aertssen. Groen Beton groepeert als vzw onderhand zo’n 40 ondernemingen.