Bedrijven vermijden lege containers

binnenDe transportsector heeft het biezonder moeilijk. En dit niet alleen als gevolg van de invoering van de kilometerheffing. Ondermeer de harde concurrentie van lagekostenmaatschappijen uit het voormalige Oostblok drijft veel transporteurs tot wanhoop.

Het is dan ook zaak om de productiviteit van de ondernemingen zo hoog mogelijk op te drijven. Een initiatief als het Centraal Boeking Platform (CBP) kan daartoe allicht bijdragen. Het CBP wordt vandaag officieel geïnstalleerd door minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Het CBP heeft als doel om leegvervoer van containers te vermijden door ladingstromen multimodaal te bundelen. Het CBP zal in dit opzicht fungeren als een neutrale transportorganisator en de meest geschikte intermodale oplossing aanbieden aan de klant, door gebruik te maken van bestaande verbindingen en dienstverleners in de markt.

De gebruiker maakt zelf een keuze uit de door het systeem aangeboden opties. Die kunnen zowel over het water, het spoor of de weg lopen of een combinatie van verschillende modi inhouden.

Het CBP werd begin dit jaar al officieus opgestart. Het kreeg daartoe de steun van de Antwerp Port Authority, VEA (de Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen), De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal.