Bouwbedrijf Menbo uit Essen heeft de bouwopdracht binnengehaald n.a.v. de openbare aanbesteding voor de nieuwe turnhal in Essen. In het najaar van 2018 starten de bouwwerken van de turnhal naar een ontwerp van architecten van laer & van erck bvba uit Hoogstraten. Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020 moet de nieuwe infrastructuur klaar zijn zodat honderden jongens en meisjes er optimaal gebruik kunnen van maken.

Brigitte Quick, voorzitter van de vzw Turnhal Essen en CD&V Schepen van Sport: “Ik ben trots op het afgelegde traject, de ondersteuning van de gemeente en de samenwerking. Deze mooie turnhal zal de basis leggen voor een sportief en gezond leven en dat dankzij de inzet van leerkrachten en vele vrijwilligers. Dit is een voorbeeld van hoe je de meest optimale kansen en wensen kan benutten.”

Project mogelijk gemaakt door goede samenwerking

Het gemeentebestuur van Essen, de directies van de betrokken scholen, de turnkring Gympuls en de zusters van Berlaar werkten samen om dit project te realiseren. Deze samenwerking leidde tot de oprichting van de vzw Turnhal Essen, die de turnhal zal exploiteren.
Op de gronden van de Zusters van Berlaar, tussen de Grensstraat en de Guido Gezellelaan, zal de  splinternieuwe turnhal verschijnen. Op deze gronden bevinden zich al een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school. Naast de gymnasten van turnkring vzw Gympuls Essen, zullen er dus honderden leerlingen tijdens de lessen gebruik kunnen maken van de nieuwe hal. Zo wordt de sportinfrastructuur optimaal gebruikt. 

Alle partijen hebben zich sterk geëngageerd om de hal te kunnen bouwen: de zusters stellen de grond ter beschikking, de scholen garanderen dat zij de hal maximaal zullen gebruiken voor de lessen lichamelijke opvoeding, de turnkring brengt financiële middelen in en zet in op kwaliteitsvolle, specifieke sporttoestellen en de gemeente zorgt eveneens voor een sterke financiële ondersteuning.

Daarbovenop voorziet de provincie Antwerpen een subsidie. Bovendien lopen er nog enkele aanvraagdossiers om extra subsidies van de Vlaamse Overheid te bekomen. Al deze budgetten samen maken het mogelijk om een nieuwe turnhal van 1,7 miljoen te realiseren.

Valkuil en omnisportzaal

De turnhal heeft een totale oppervlakte van 1.400 m². Naast de polyvalente sportvloer van 500 m² en een zone van 280 m² voor vaste turntoestellen is er een valkuil om de gymnasten veilig te laten trainen. Boven de drie kleedkamers en sanitaire voorzieningen is er een vergaderlokaal en een sportzaal van 130 m².
Brigitte Van Aert, CD&V gemeenteraadslid en trainer van Gympuls: “Het realiseren van een turnhal was één van de redenen waarom ik in de politiek ben gestapt. Ik ben ongelooflijk trots en blij dat we dankzij een sterke samenwerking onze turndroom eindelijk kunnen waarmaken. Ook ben ik heel dankbaar dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het verbeteren van het turnklimaat in Essen.”