Donderdag 9 maart vond de Haven Conferentie, een organisatie van Management Producties, plaats in Horta. Deze twaalfde editie ging over de verschillende ontwikkelingen die van belang zijn voor de haven. Jacques Vandermeiren, ceo van het Havenbedrijf Antwerpen, voerde het openingswoord.

In de 68 dagen dat Vandermeiren aan het hoofd van het Havenbedrijf staat, heeft hij intern en extern meermaals opgevangen dat er verwarring is over de rol van de organisatie. “Het Havenbedrijf moet zich bezinnen over zijn rol en wat de havengemeenschap van de organisatie verwacht”, zei Vandermeiren.
De nieuwe ceo wil nagaan hoe stakeholders het Havenbedrijf in de toekomst zien. “Pas als daar duidelijk zicht op is, kunnen de ‘deliverables’ bepaald worden”, ging hij verder.

Vandermeiren heeft met het Havenbedrijf niet alleen de ambitie om facilitator en stimulator te zijn, maar wil tevens de rol van regisseur opnemen. “In deze VUCA-wereld (VUCA staat voor: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) van vandaag hebben we meer dan ooit lijn nodig. De haven is een conservatieve, gefragmenteerde sector. Heel wat spelers hebben niet de gewoonte om met elkaar echt samen te werken, over de grenzen heen. De vraag is: hoe kunnen we dit innovatiever doen?”

Jacques Vandermeiren ziet drie prioriteiten voor het Havenbedrijf. In eerste instantie: de ontsluiting van de haven langs de weg, via de binnenvaart en het spoor. Vooral het spoorvervoer moet omhoog.
Slimmer omgaan met big data komt op de tweede plaats. Vandermeiren is van mening dat Nxtport fel moet ondersteund worden. Gemiddeld genomen zijn vrachtwagens 43% geladen. M.a.w behoorlijk wat trucks rijden leeg of halfvol rond. Slimme technologie kan dit proces faciliteren.
In de derde plaats zal de uitdaging erin bestaan om afval te beschouwen als grondstof.
“Het Havenbedrijf moet de ambitie hebben om een ‘coalition of the willing’ te vormen, met de juiste mindset en expertise”, concludeerde hij.