De chemische sector, de Antwerpse haven en de milieusector hebben afgelopen weekend de handen in elkaar geslagen om plastic zwerfvuil op te ruimen in de Antwerpse haven. Ondanks de sneeuw gingen er 140 vrijwilligers aan de slag in het natuurgebied Galgeschoor.

Medewerkers van essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, en van de Europese koepelorganisatie PlasticsEurope sloten zich aan bij het jaarlijkse initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt. De focus lag dit jaar op het verwijderen van plastic zwerfvuil dat door de Plastimobile ter plekke werd gerecycleerd. De rest van het ingezamelde afval wordt de komende dagen gesorteerd en verwerkt door Indaver. Tijdens de jaarlijkse zwerfvuilacties wordt gemiddeld meer dan 6 ton afval opgeruimd. 

Plastic hoort nooit in het leefmilieu

Afvalverwerker Indaver, dat lid is van essenscia, engageert zich om het ingezamelde afval gratis te sorteren en te recycleren. Als hergebruik niet mogelijk is, wordt het afval gecontroleerd verbrand waarbij de energie die vrijkomt wordt gerecupereerd. In beide gevallen gaat het om een duurzame verwerking van het zwerfvuil.

Dit jaar lag de focus op plastic afval. Sectorfederatie essenscia ondersteunt dit initiatief om plastic pellets uit het leefmilieu te houden.  De plastic korreltjes vormen de grondstof voor kunststoffen en worden in grote volumes in de Antwerpse haven geproduceerd, opgeslagen en getransporteerd.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia, zegt dat kunststoffen op het eind van hun levenscyclus perfect  kunnen worden gebruikt voor energieproductie. “Plastic is te waardevol om zomaar weg te gooien” zegt Verschueren. “Plastic afval hoort in de vuilniszak of het containerpark, niet in het leefmilieu.”