CLB Group opent medisch centrum in Antwerpen

controleCLB Externe Preventie, een onderdeel van de Alkense CLB Group, opent binnenkort een nieuw medisch centrum in Antwerpen. “Ons klantenbestand in Antwerpen en regio Kempen groeit en met het nieuwe centrum willen nog dichter bij de klant staan”, vertelt Steve Bervoets, arbeidsgeneesheer en algemeen directeur van CLB Externe Preventie.

CLB Group, niet te verwarren met het andere CLB (Centrum van Leerlingenbegeleiding), is een dienstengroep die het beheer van ondernemingen vergemakkelijkt en verbetert. Het bedrijf telt meer dan 100 werknemers en heeft meer dan 5.000 bedrijven in zijn klantenportefeuille. CLB Group beschikt onder andere over een sociaal secretariaat, geeft juridisch en ICT-advies en heeft een onafhankelijk verzekeringskantoor en een Externe Preventiedienst in huis. Die Externe Preventiedienst opent nu, naast een centrum in Alken, een nieuw medisch centrum in Antwerpen.

In deze centra worden arbeiders of bedienden, die bijvoorbeeld na een periode van ziekte terug aan het werk willen of moeten, onderzocht of ze hier wel toe in staat zijn. Ook bedrijfsbezoeken behoren tot de taken van deze afdeling ‘Medisch Toezicht’. “Zo gaan onze arbeidsgeneesheren en gespecialiseerde verpleegkundigen op de werkvloer kijken of er risico’s voor de werknemers zijn”, legt Steve Bervoets uit. “We gaan na of de werknemers in staat zijn om hun functie uit te voeren. Dit moet ook regelmatig herbekeken worden. Zo moet een vrouw die tijdens haar werk in aanraking komt met gevaarlijke chemische stoffen een andere functie krijgen als ze zwanger is.”

Naast de afdeling ‘Medisch Toezicht’ heeft de dienst Externe Preventie ook een afdeling Risicobeheersing. Voor deze afdeling werken verschillende preventieadviseurs die advies verlenen over arbeidsveiligheid, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale belasting. “Vooral de afgelopen maanden merken we dat er meer en meer nood is aan deze laatste vorm van preventie. Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk, burn-out, alcohol- en drugsmisbruik,… we komen het allemaal dagelijks tegen. Zeker nu recent de wetgeving rond die psychosociale belasting is aangepast. Werknemers kunnen nu zelf, zonder hun werkgever daarover in te lichten, een consult aanvragen met een arbeidsgeneesheer of een preventieadviseur psychosociale belasting. En doordat onderwerpen zoals pesten op het werk en burn-outs ook zeer aanwezig zijn in de media, worden ook de werkgevers meer gesensibiliseerd. Zij zullen dus sneller een preventieadviseur laten langskomen om een bepaald probleem aan te kaarten.”

Bervoets is ervan overtuigd dat de dienst Externe Preventie een meerwaarde kan bieden voor zowel de werknemer als de werkgever. “We kijken mee over de schouders om het werk ook voor iedereen werkbaar te houden. We vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Maar toch merken we dat de stap vaak nog groot is om naar de dienst Externe Preventie te stappen. Deze stap proberen we nu, door de opening van ons nieuw centrum in Antwerpen, letterlijk te verkleinen.”