Laaggeschoolden en voormalig langdurig werklozen vormen het leeuwendeel van het personeel in de schoonmaaksector. In zijn zoektocht naar gemotiveerd personeel richt Cleaning Masters uit Merksem zich vaak specifiek op deze groepen.

“Sinds 2001 werkt Cleaning Masters samen met de VDAB voor het vinden van gemotiveerde medewerkers. In 2014 hebben we de samenwerking met coachingorganisatie Groep Intro vzw opgestart en die met de VDAB  geïntensiveerd. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft de Multi Masters Group, waartoe Cleaning Masters behoort, een aantal pijlers en engagementen afgebakend die als leidraad dienen voor het beleid en onze werkzaamheden. De samenwerking verloopt zo goed dat wij met het ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming’ van Groep Intro zijn onderscheiden”, zegt Nicolas de Schutter, ceo Cleaning Masters.

Kansen bieden aan laaggeschoolden

Al deze engagementen komen samen in het opleiden en begeleiden van en kansen bieden aan laaggeschoolden. Bij Cleaning Masters gaat het om de begeleiding van anderstaligen en meer bepaald actiepunten op het vlak van:

1.     gelijkheid van kansen en diversiteit promoten

2.     vormen en ontwikkelen van talenten

3.     acties ondernemen om solidariteit te stimuleren

4.     bijdragen aan economische en culturele ontwikkeling.

Mits een goede opleiding en een nauwgezette begeleiding helpt Cleaning Masters op die manier deze kwetsbare werknemers vaak op weg naar een betere en stabielere loopbaan.

Al 20 jaar in de top 5 van Belgische schoonmaakbedrijven

Cleaning Masters werd in 1988 opgericht door Paul de Schutter, vader van de huidige ceo, en is een divisie van Multi Masters Group, multidisciplinaire dienstverlener met specialisten op het vlak van Cleaning, Facility, Technics en HR. De groep houdt zich bezig met schoonmaak in de breedste zin van het woord, maar evengoed met groenonderhoud, ongediertebestrijding, technisch onderhoud van gebouwen en productie-installaties, las- en constructiewerken, catering, enz.

Cleaning Masters behoort al 20 jaar tot de top 5 van Belgische schoonmaakbedrijven. Multi Masters Group telt 3.000 werknemers en realiseerde in 2016 een omzet van € 115 miljoen euro.
Tot de grote klantenreferenties behoren onder meer NMBS, H. Essers, Brussels Airlines, UZ Gent en Van Breda Services.

Ambities

“De bedoeling van de Multi Masters Group is om zeker in België te blijven groeien, bij voorkeur op een organische manier. Om ons hierop voor te bereiden kijken we voortdurend uit naar opportuniteiten, maar zijn we tegelijkertijd volop bezig met het verstevigen van onze bestaande structuur”, besluit Nicolas de Schutter.