Merksem – Construct Masters, divisie van Multi Masters Group en gespecialiseerd in las- en constructiewerken, is geslaagd voor de veiligheidsaudit VCA-Petrochemie die onlangs werd uitgevoerd door het bureau Vinçotte.

Veiligheid is een topprioriteit

Veiligheid is een topprioriteit bij Construct Masters en in ruimere zin bij de hele Multi Masters Group. Dat werd eerder deze week bevestigd door het gespecialiseerde bureau Vinçotte dat een hercertificatie-audit uitvoerde bij de las- en constructiewerkenspecialist.
Construct Masters ontving na deze inspectie het nieuwe certificaat ‘VCA Petrochemie 2008/5.1’. Het bedrijf onder leiding van Philip Paelinck bezit al sinds 2009 dit vooraanstaande certificaat, dat absoluut noodzakelijk is voor al wie in de petrochemische industrie werkt.

Strenge audit

Tijdens de audit werd het veiligheidsmanagementsysteem van Construct Masters gedurende twee dagen grondig doorgelicht. De eerste dag gebeurde dit op de hoofdzetel in Merksem, waar naast de CEO ook de dienst Preventie werd gecontroleerd. De tweede dag werd een bezoek gebracht aan twee klanten bij wie de divisie van de Multi Masters Group werkzaamheden uitvoert. Daar ging de auditor na of het personeel op de werkvloer het veiligheidsbeheer correct toepast, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van LMRA’s (Last Minute Risk Analysis), en controleerde hij de kennis van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) bij de werknemers.
De auditor stelde vast dat alles in orde was en kende Construct Masters een hernieuwing van het certificaat VCA Petrochemie toe.

Enkele personeelsverschuivingen

“Dit is een opsteker voor al wie bij Construct Masters betrokken is”, zegt CEO Philip Paelinck. “We hebben een zwaar jaar doorgemaakt. Een heel drukke periode gecombineerd met het spijtige wegvallen van onze technisch manager zorgden voor een zware druk op de schouders van zowel de directie als het personeel op de werkvloer. Toch werden enkele grote projecten tot een goed einde gebracht. Met het binnenhalen van ervaren experts als Geert Van Praet en Michael Vermeir zitten we nu weer helemaal op het goede spoor. De geslaagde VCA-audit – waarvoor preventieadviseur Els Van den Abeele en haar assistent Tim Vanderschueren een grote pluim verdienen – is daarvan het bewijs.”

Construct Masters is een divisie van de Multi Masters Group, die in heel België een brede waaier van diensten aanbiedt in de sectoren Cleaning, Facility, Technics en HR.