Afgelopen zaterdag werden de Kringwinkels in het zonnetje gezet. Het kringfenomeen is niet meer zo nieuw, maar het idee om gebruikte spullen te recycleren blijft aanslaan in deze tijden van circulaire economie. Toch luidt de organisatie de alarmbel: er is nood aan 1.500 extra jobs om de milieudoelstelling te halen.

Alle Vlaamse Kringwinkels, en dat zijn er 135, zetten hun deuren open voor een blik achter de schermen. Er waren ook  workshops, er was animatie, optredens enz. De medewerkers stonden die dag centraal: 80% van hen raakt elders moeilijk aan de slag. Het opzet van Kringwinkels is dat ze door hen te begeleiden en werkervaring te laten opdoen meer kans maken op de reguliere arbeidsmarkt.

Behalen van milieudoelstellingen in gevaar

Maar de kringwinkels zijn bezorgd over de toekomst. Ze vrezen dat de Vlaamse milieudoelstellingen i.v.m. het hergebruik van goederen niet zullen worden gehaald door een tekort aan medewerkers voor de kringwinkels. 1500 extra mensen zijn daarvoor nodig tegen 2021, zeggen ze.

“We lopen achter op het schema om die milieudoelstelling te halen” zegt directeur Marleen Vos. Nochtans stijgt de instroom van goederen, het aantal winkels stijgt en ook het aantal klanten blijft groeien”. Nochtans hebben de Kringwinkels de trend mee: de instroom van goederen stijgt, het aantal winkels stijgt en ook het aantal klanten blijft groeien. “Concreet hebben we dringend nood aan 500 nieuwe chauffeurs, kassamedewerkers, magazijniers, winkelbedienden,… ,” aldus Marleen Vos, Directeur van De Kringwinkels.

Een belangrijk nevenaspect van hun activiteit is die sociale tewerkstelling. De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan 5.426 mensen die weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.