De Antwerpse Groenplaats krijgt nog dit jaar een opfrisbeurt. En in een later stadium wordt de hele omgeving van het stadscentrum heraangelegd, onder meer ook de Eier- en de Schoenmarkt. Dat melden onze collega’s van Gazet Van Antwerpen. 

De Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp heeft de opdracht gekregen om een totaalplan voor het historische hart van de stad op papier te zetten.

Burgemeester Bart De Wever zei tegen Gazet Van Antwerpen dat de heraanleg van de Groenplaats niet los gezien kan worden gezien van de directe omgeving. Daarom is beslist om de Via Sinjoor (de as Centraal Station-Scheldekaaien, red.) af te werken. Die plannen zullen wel pas in de volgende legislatuur worden uitgevoerd. “Er moet een duidelijk plan op tafel liggen en we willen niet in de binnenstad beginnen graven zolang de werken op de Leien nog niet klaar zijn”, zegt Bart De Wever.

Dat betekent dat de eerste spade ten vroegste in het najaar van 2019 in de grond gaat. Maar de Groenplaats wordt eerder aangepakt. In eerste instantie komt er nog dit jaar een bovengrondse opfrisbeurt. Vervolgens wordt ook het metrostation, ondergronds dus, helemaal aangepakt. 

“Het premetrostation op het plein is niet meer van deze tijd en wordt volledig opgeknapt. De toegang wordt verbeterd en er komen ondergrondse fietsenstallingen. Dat moet ervoor zorgen dat bovengronds onder meer de ingewikkelde situatie, waarbij fietsers en gebruikers van taxi’s en het openbaar vervoer elkaar in de weg lopen, verdwijnt. Het plein moet ook opnieuw een entree worden”, zegt schepen voor Publiek Domein Ludo Van Campenhout (N-VA).

Hoe de Groenplaats er bovengronds gaat uitzien, is nog niet uitgemaakt. Wel zal de oude kiosk verdwijnen om plaats te ruimen voor de ingang naar premetro en komt er meer groen.