De Vocht ziet zijn chauffeurs als ambassadeurs

vochtDe chauffeur is uw eerste ambassadeur. Afvaltransporteur De Vocht uit Reet heeft al zijn chauffeurs daarom een speciale opleiding laten doorlopen. De mannen aan het stuur komen na de telefonistes vaak als eersten concreet in contact met de klanten. Die eerste indruk die de chauffeurs maken legt meteen ook de basis voor de klantenrelatie.

Tijdens de opleidingssessies werd door het opleidingsinstituur Drivolution uit Leuven speciaal aandacht besteed aan de opbouw en het onderhoud van de klantenrelatie en hoe de chauffeur het best kan reageren op eventuele probleemsituaties. Ook thema’s als de omgang met verkeersagressie en het effect van het eigen gedrag op het bedrijfsimago werden belicht.

De firma De Vocht bestaat al vier generaties en is destijds gegroeid uit een kolenhandel. Later werd ook aan transport gedaan. In de jaren 90 werd voor het eerst ook afval verwerkt. “Wij gaven eerst het transport op en vervolgens ook de brandstoffenhandel om geleidelijk over te schakelen op afvalbeheer,” zegt Jan De Vocht.

In Rumst kunnen bedrijven en particulieren nu containers huren, afval laten afhalen en afval laten verwerken. Een business die de laatste jaren onverminderd is blijven doorgroeien. “Vandaag groeit de afvalberg als gevolg van de crisis niet meer maar wij slagen er niettemin toch in om meer omzet te genereren. Wij realiseren nu met 32 mensen een omzet van zowat 10 miljoen euro.”

Regionaal spitst De Vocht zich vooral toe op de as Antwerpen-Mechelen-Brussel. Indien er zaken kunnen gedaan worden in zegmaar Gent, Brugge of Hasselt kan de firma uit Rumst een beroep doen op een netwerk van bevriende familiebedrijven die ter plaatse gaan. “Wij werken omgekeerd uiteraard ook voor hen.” De Vocht werkt nu voor 90% voor bedrijven en voor 10% voor particulieren.

Met de aankoop van de eerste Scania op compressed natural gas (CNG) in België heeft De Vocht enkele tijd geleden een primeur in huis gehaald. De inzet van de CNG vrachtwagen levert een CO² reductie op tot 20 %, een fijn stof reductie tot 95% en een geluidsreductie tot 80 % ten opzichte van een gelijkwaardige vrachtwagen op diesel. Het nieuwe voertuig voldoet aan de strenge EEV milieunorm en past uitstekend in het milieubewust werken van het bedrijf.

De keuze voor gas: ook omdat er een tankstation in de buurt is dat gas belevert. In tegenstelling tot in Nederland is dit in België zeker niet evident.

De Vocht heeft momenteel tien Scania vrachtwagens in dienst. Later op het jaar worden nog twee Scania drie-assers met Translift kettingsysteem geleverd. Waarom Scania? “Het vertrouwen van verscheidene generaties in het merk.”

Verwant en interessant: