Demotie is een relatief nieuwe term in het jargon van de bedrijfswereld. Als je hem de eerste keer tegenkomt heb je nogal snel de neiging om er iets als ‘demotivatie’ in te lezen. Maar het gaat in feite om het tegengestelde van promotie. Demotie is een trapje afdalen in de bedrijfshiërachie. Sommigen zullen zeggen: een stap achteruit zetten. Brigitte Ballings heeft er een boek over geschreven. Ze heeft het zelf meegemaakt. Ze was HR-manager en bij een reorganisatie kreeg ze een andere functie aangeboden op een lager niveau.

‘Ik ben gedegradeerd’ was haar eerste reactie. In haar boek “Een stap terug? Ik denk er niet aan!” beschrijft Brigitte Ballings alle emoties die haar bij dat ‘degradatiegesprek’ overvielen. Vervolgens neemt ze ons mee in het hele proces van eerst afwijzing en vervolgens aanvaarding van de nieuwe situatie. Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken die die verschillende fases aangeven. Telkens volgt er een kadertje met ‘lessons learned’ of ‘vragen die je je kan stellen’. Het is dus ook een praktisch boek voor mensen die hetzelfde meemaken of die vrezen ooit voor zo’n situatie te komen.

Het boek is geschreven vanuit het standpunt van iemand die als het ware ‘tegen zijn zin’ wordt verplicht om een andere, lagere functie op te nemen. In het geval van Brigitte Ballings is dit uiteindelijk een positieve ervaring geworden. Bij heel wat andere mensen zal de ervaring wellicht negatief blijven. Velen zullen ook de eer aan zichzelf houden en het bedrijf liever verlaten dan er te blijven in een lagere functie.

Interessant zou wellicht ook zijn om na te gaan in welke mate kan worden geanticipeerd op zo’n ‘demotie’ of ‘remotie’. Met andere woorden: kan je als het ware zo’n beslissing zelf ‘voor zijn’ door proactief te handelen er zelf een andere functie te vragen? Of misschien door je carrière een andere en nieuwe wending te geven door een andere baan te zoeken buiten je oude bedrijf? Misschien zelfs door als zelfstandige te beginnen? Misschien een idee voor een nieuw boek..

Het boek “Een stap terug? Ik denk er niet aan!” is uitgegeven bij Witsand Uitgevers.