In de zomer van vorig jaar leek het afgelopen met een aantal fietspunten in de provincie, waaronder die in de Antwerpse Zuidrand (Hove, Boechout, Mortsel, Kontich, Lint en Edegem). In die fietspunten werden ook mensen uit de sociale economie tewerkgesteld. 

De provincie Antwerpen en de betrokken stads- en gemeentebesturen zijn samen rond de tafel gaan zitten om een reddingsplan uit te werken. Dat is er nu. Er komt extra dienstverlening, er komen nieuwe fietspunten bij én er worden meer mensen tewerkgesteld.

De initiatiefnemers leggen de nadruk op het aspect mobiliteit en duurzaamheid, en niet te vergeten de sociale economie. Gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens verduidelijkt: “In de fietspunten kunnen mensen die moeilijker aan de slag raken in het reguliere arbeidscircuit ervaring opdoen die hen helpt om door te stromen naar de arbeidsmarkt”. In totaal komen er nu 28 arbeidsplaatsen ter beschikking. 

Hun takenpakket bestaat uit het net houden van de fietsenstallingen aan het station, de fietsen correct plaatsen, kleine herstellingen uitvoeren volgens het altijd-thuiskom-principe (herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair naar huis of naar de fietsenmaker te rijden), enzovoort.

Aantal fietspunten uitgebreid

Er komen ook fietspunten bij in de provincie Antwerpen. Er zijn er nu 13 actief en in de lente komen er nog bij, o.m. in Heist-op-den-Berg. In totaal wordt er in de komende jaren 425.000 euro geïnvesteerd in deze fietspunten. 125.000 daarvan komt van de provincie. De 14 locale besturen leggen als bij elkaar 300.000 euro bij. 

Steve D’Hulster, schepen voor duurzame ontwikkeling in Mortsel : “We hebben de afgelopen jaren op een zeer fijne manier met het fietspunt kunnen samenwerken en samen met hen kunnen inspelen op heel wat lokale fietsnoden. Ik denk aan Mortsel als uitvalsbasis van het fietspunt met de werkplaats langs de fietsostrade F1 en het atelier op fort 4 en ook als verhuurpunt voor toeristische fietsen in de regio en de Blue Bike deelfietsenterminal bij het treinstation Mortsel Oude-God.”