Het was de afgelopen week nog uitgebreid in het nieuws: er is een structureel tekort aan leraren. In het kleuter- en lager onderwijs was dat al een hele poos zo. Nu is het lerarentekort ook een structureel probleem in het secundair onderwijs. Ook in Antwerpen hebben middelbare scholen dringend nood aan leerkrachten wiskunde, Frans, Nederlands en enkele technische vakken.

Wiskunde en Frans zijn niet de populairste vakken op school. Dat geldt ook voor de lerarenopleiding. Ook daar worden ze niet gekozen door jongeren die een lerarenopleiding volgen. Gevolg: een tekort aan leerkrachten voor die vakken.

Het Antwerpse Onderwijstalent pakt het lerarentekort aan door werkzoekenden zonder een diploma hoger onderwijs op te leiden tot lesgevers van een knelpuntvak. Ze wijzen ook pas afgestudeerden de weg naar een gepaste vacature.

Vandaag organiseert Onderwijstalent niet alleen een opleidingstraject voor het basisonderwijs, ook voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands in het secundair worden opleidingen aangeboden.

Onderwijstalent ondersteunt ook directies bij het zoeken naar personeel. Deze samenwerking tussen VDAB, stad Antwerpen en het ministerie van Onderwijs bestaat intussen vijf jaar en is uniek in Vlaanderen.