duffelcoatWie zich zorgen maakt om het behoud van zijn oude video’s of zijn super 8-films kan in Duffel terecht. Het bedrijf Duffelcoat Productions digitaliseert filmbestanden op DVD, sticks of harde schijf. “Wij werken niet enkel voor grote bedrijven of openbare besturen”, zegt zaakvoerder Willy Pittoors. “Ook particulieren kunnen bij ons terecht.”

Duffelcoat Productions heeft het als audiovisueel bedrijf de laatste jaren zeker niet makkelijk gehad. De crisis woog op de activiteiten. Het bedrijf is enkele tijd terug in moeilijkheden geraakt en diende bij de rechtbank van koophandel de wettelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen zodat verder gewerkt kon worden onder WCO, de wet voor de continuïteit van de ondernemingen. “Wij zijn er op die manier in geslaagd om het bedrijf te herstructureren”, zegt Willy Pittoors “en zoals de zaken er nu voor liggen zullen we eerlang onder de WCO onderuit kunnen en weer normaal functioneren.”

Die heropstart is kennelijk ook ingegeven door de heropleving van de markt. Vooral steeds meer bedrijven en openbare besturen onderkennen de noodzaak om hun filmarchieven te beveiligen. Vooral dan de video’s. Digitalisering biedt in dit opzicht een uitweg. “Wij hebben bv. meegewerkt aan het project Azura”, zegt Willy Pittoors. “Verscheidene gemeentes uit de zuidrand rond Antwerpen hebben hun filmmateriaal systematisch laten digitaliseren en beschikbaar maken op het internet. Dit was een heel mooi project waar we als Duffelcoat Productions onze dynamiek hebben ingelegd.”

In het klantenbestand van het Duffelse bedrijf steken overigens wel meer bekende namen. Zo Century 21, Janssen Cilag, Ogilvy, Wrangler, Pioneer, Duval Guillaume enz. Evenveel bedrijven die bekommerd waren om hun historisch verleden. “Er is in dit opzicht nog heel veel werk te doen”, zegt Willy Pittoors.

Duffelcoat Productions wordt aangestuurd door de familie Pittoors. Het bedrijf stelt vandaag acht mensen tewerk en tekent voor een omzet van pakweg 1 miljoen euro.