Het lijkt het ei van Colombus: ervaren ouderen die jonge nieuwkomers begeleiden om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. De ervaren ouderen of ‘mentors’ in kwestie zijn vrijwilligers van minstens vijftig jaar, die ofwel zelf nog actief zijn ofwel al gepensioneerd.

De jonge nieuwkomers of ‘mentees’ zijn van allochtone afkomst, Belgen met allochtone roots, maar vooral recent gearriveerde vluchtelingen. Het project ‘Duo for a job’ bestond al enkele jaren in Brussel en sinds januari is het ook in Antwerpen opgestart.

Sindsdien zijn er 53 duo’s aan de slag gegaan. De mentors hebben diverse professionele achtergronden. Op dit moment zijn er 78 mentoren ingeschreven. ‘We organiseren intakegesprekken, zowel met de kandidaat-mentoren als met de kandidaat-mentees’ zegt Prabhu Rajagopal, de ‘mentoring program officer’ van ‘duo for a job’.

“Tijdens die gesprekken polsen we naar de professionele en vrijwilligersachtergrond van de kandidaat mentoren. Wat de jongeren betreft kijken we vooral naar de taalkennis. Die moet voldoende zijn om goede duogesprekken te kunnen voeren’. Als er al jongeren worden geweigerd dan is dat omdat we hun kennis van het Nederlands nog onvoldoende vinden en dan helpen we ze om die te verbeteren” zegt Prabhu Rajagopal.

Intergenerationeel en intercultureel

De mentoren krijgen vervolgens een vorming van vier dagen waarin ze o.m. luistervaardigheden aangeleerd krijgen. Ze krijgen ook achtergrond over de migratiestromen, de vluchtelingenroutes enz. De jongeren zijn tussen de 18 en de 30 jaar. Het zijn voor het merendeel vluchtelingen die actief op zoek zijn naar werk.

“Na de intakegesprekken gaan we kijken welke mentor bij welke mentee past’ zegt Prabhu Rajagopal. “Vervolgens stellen we duo’s aan mekaar voor. Ze krijgen dan ruim de tijd om met mekaar kennis te maken. Een coördinator van onze organisatie volgt dat nauwgezet op”. Dan wordt er geïnformeerd hoe het gesprek is verlopen. Als dat positief is, gaan de duo’s met mekaar aan de slag, gedurende een periode van zes maanden.

Met de coördinator wordt een actieplan opgesteld. De duo’s hebben wekelijks contact. Ze bepalen zelf de richting die hun samenwerking uitgaat. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het opstellen van een cv. De uiteindelijke bedoeling is dat de jongere vooruit wordt geholpen bij het zoeken naar een job. Dat hij een stageplaats vindt, of een aanvullende opleiding, of dat tijdens die zes maanden zijn Nederlands erop vooruit is gegaan en zijn zelfvertrouwen is gesterkt.

De mentoren zijn alvast enthousiast, zo blijkt, want de overgrote meerderheid wil de samenwerking met ‘duo for a job’ na een eerste ervaring voortzetten. Van de mentees die het traject hebben beëindigd hebben er 12 een job gevonden en zijn er 4 een stage of een beroepsopleiding gestart.