Berchem – Het maatschappelijk geïnspireerde software testing bedrijf Passwerk cvba bestaat weldra 10 jaar. Het bedrijf doet uitsluitend een beroep op medewerkers met autisme. Als dienstverlenend IT-bedrijf neemt het een aparte marktpositie in door een evenwicht te vinden tussen een economische en een sociale dimensie. 

Nico De Cleen, algemeen directeur van Passwerk: “Naast een geografische uitbreiding met een tweede vestiging op de Corda Campus in Hasselt en verdere uitbreidingsmogelijkheden in West-Vlaanderen, is ook een verbreding van onze sociale dimensie naar andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een doelstelling waaraan we het volgende decennium verder zullen werken.”

Hoe het begon

Op 13 februari 2008 zag Passwerk het daglicht als resultaat van de creatieve inbreng en zakelijke moed van verschillende partijen. Onder andere GOB De Ploeg, Ergasia vzw en VDAB bundelden hun krachten in een stuurgroep voor de verwezenlijking van eenzelfde, centrale doelstelling: de tewerkstelling van zoveel mogelijk mensen met autisme in het normale arbeidscircuit. Ongeveer 10 jaar later is Passwerk uitgegroeid tot een gevestigde waarde die een 70-tal consultants met autisme tewerkstelt.

Twee uitgesproken expertises

Het gaat over twee uitgesproken expertises: functionele software testing en diverse kwaliteitsopdrachten (vb. data gerelateerde opdrachten, interactieve scanning, herkenningsopdrachten, etc.). Met de op maat begeleiding door 7 jobcoaches slaagt Passwerk erin de typische talenten van mensen met autisme als waardevolle troeven aan te bieden.
Mede-oprichter en commercieel directeur Dirk Rombaut: “Vaak is er aanvankelijk wat koudwatervrees bij nieuwe klanten om onze medewerkers met autisme deel te laten uitmaken van het bestaande team. Men is namelijk onzeker of men onze Passwerker de juiste werkomgeving kan bieden. Ongeacht de initiële kwaliteit van die omgeving, worden zij keer op keer volledig overtuigd door de oprechtheid en authenticiteit van onze consultants. Hun plichtsbewustzijn, doorzettingsvermogen en drang naar perfectie overstijgt vaak hun ambitieuze verwachtingen.”

Uitbreiding met gegarandeerde toekomst

Naast een geografische uitbreiding is ook een verbreding van de sociale dimensie naar andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een doelstelling waaraan Passwerk zal werken.
“Met het in 2016 opgerichte zusterbedrijf TRPlus (Top Resources Plus) werd reeds een eerste grote stap gezet. Hier worden IT-consultants met autisme die beschikken over een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring ge(re)activeerd in de markt, op basis van hun persoonlijk profiel en met begeleiding op maat. Typische specialisaties bij TRPlus-consultants zijn bijvoorbeeld development, BI en Big Data Scientist”, zegt Nico De Cleen.