sCOOLBOX: het nuttige aan het aangename paren..

scoolbox’t Is nog wel vroeg op het jaar maar in de commerciële sector wordt er al vooruit gedacht. Ook in onderwijszaken. Zo heeft het reclamebureau Bensky en Mitch uit Zwijndrecht een geschenkpakket uitgewerkt dat bestemd is voor de ‘afzwaaiers’ van de lagere school, de twaalfjarigen dus.  De bedoeling is om het pakket aan alle leerlingen te overhandigen bij de proclamatie. De doos komt in de vorm van een kartonnen boekentas en bevat naast geschenkenbonnen en dergelijke ook info van maatschappelijke organisaties en overheden die deze jongeren  informeren over zaken die relevant zijn voor hun toekomst. Dit kan gaan van brochures tegen starten met roken over een fluohesje en de boodschap dat zichtbaarheid op de fiets belangrijk is. Maar ook info over zaken zoals veilig internetgebruik, ecologie, het belang van sport en beweging,… 

De sCOOLBOX, is volledig gratis voor de school, ouders en kinderen. Het persbericht dat de lancering van het initiatief aankondigt zegt dat de kosten worden gedragen door pedagogische, maatschappelijke en commerciële partners, die onder strikte educatieve voorwaarden aan het sCOOLBOX project kunnen participeren.

De initiatiefnemers waarborgen strikte neutraliteit en bemoeien zich niet met het pedagogische project van de school.