Een smartphone voor de Antwerpse stadsbedienden

stadhuisHet prijskaartje hiervoor zal de komende drie jaar zowat 5 miljoen euro bedragen. De stad Antwerpen telt bijna 7.000 personeelsleden. Door ze allemaal een persoonlijke smartphone te geven  zullen ze volop gebruik kunnen maken van het groeiende aantal digitale toepassingen waarover de stad beschikt.

Zo zullen ze vlotter met elkaar kunnen communiceren, digitale handtekeningen zetten of online checklists raadplegen bij controles. ‘En als ze bijvoorbeeld op weg naar hun werk sluikstort zien, kunnen ze dat meteen melden via een app’, zegt De Wever, die de medewerkers nog meer als ambassadeurs van de stad wil uitspelen.

‘Dit past ook in de lopende digitalisering van onze dienstverlening.’ De smartphone mag overigens ook voor privégebruik dienen. Het ‘cadeautje’ komt er volgens het stadsbestuur eveneens omdat ‘door de besparingen en efficiëntieoefeningen de afgelopen jaren een inspanning gevraagd is aan het personeel’.