Vanmiddag ging de eerste schop in de grond om de Oosterweelwerkzaamheden af te trappen. Of liever, meerdere schoppen gingen in de grond. Die werden o.m. gehanteerd door Antwerps burgemeester Bart De Wever, eerste schepen Koen Kennis, havenschepen Marc Van Peel, Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. 

Eerste werf wordt de bouw van een tijdelijke park-and-rideparking op de Antwerpse Linkeroever. In de loop van dit jaar begint het aannemersconsortium Rinkoniên – een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’ – aan de voorbereidende werken.  Pas eind dit jaar, na de lokale verkiezingen van oktober dus, starten de echte werken op Linkeroever. Linkeroever is het eerste van vijf deelprojecten. Het laatste moet tegen 2025 of 2026 afgerond zijn. 

 

“Na 22 jaar beginnen vandaag eindelijk de werken aan de Oosterweel. Pas nu gaan mensen beseffen dat het gestart is “, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het volledige project bestaat uit vijf fasen, de eerste fase start op Linkeroever. Het hele op- en afrittencomplex zal aangepakt worden om Linkeroever veiliger en bereikbaarder te maken”.

De hinder dreigt vanaf eind dit jaar bijzonder zwaar te zijn zegt mobiliteitsorganisatie VAB. Dan worden de rijstroken op de E17 voor de Kennedytunnel versmald. Op het grondgebied van Linkeroever en Zwijndrecht worden zowel snelwegen als op- en afrittencomplexen heraangelegd. In het voorjaar komt er een uitgebreide informatiecampagne over het verloop van de werken en de mobiliteitsproblemen.

 

Het einde van de werken van de Oosterweelverbinding is gepland in 2025. De totale kostprijs wordt geraamd op 3,25 miljard euro. De overkapping van de Ring is nog niet in deze prijs meegenomen.