Samen met een 800-tal ondernemers beleefde Unizo provincie Antwerpen dinsdagavond het eerste Zomerfeest in Antwerp Airport.
“Het succes van deze eerste editie willen we zeker verderzetten en er een traditie van maken”, zegt Sofi Van Ussel, directeur Unizo provincie Antwerpen, overtuigd. “De volgende twee jaar staat het Zomerfeest alvast achtereenvolgens gepland in de Kempen en in Mechelen.”

Sofi Van Ussel en het team van Unizo provincie Antwerpen benadrukken dat de focus bij dit evenement wel degelijk ligt op het feesten en netwerken. Ster van de avond, om het geheel muzikale luister te geven, is pianovirtuoos Jef Neve. Met dit feestdebuut willen provinciaal voorzitter Eric De Belder en directeur Sofi Van Ussel onderstrepen dat Unizo in het algemeen en in de provincie Antwerpen in het bijzonder klaar is voor de toekomst. In de onmiddellijke toekomst wil Unizo provincie Antwerpen in elk geval wegen op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. “We willen geen onmogelijke dingen, maar we willen overleggen over realistische, haalbare en constructieve oplossingen. Ook voor de lokale besturen is bijvoorbeeld een rol weggelegd om mee het fiscale kluwen voor ondernemers te ontwarren”, vervolgt Sofi.

Unizo provincie Antwerpen maakt van de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen een punt, en dan gaat het niet alleen over de meest actuele en in het oog springende dossiers zoals de heraanleg van de Leien in de stad Antwerpen.
Sofi Van Ussel: “We willen een forum zijn waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen en verzuchtingen hieromtrent. Bij Unizo begrijpen we ook wel dat werken nodig zijn. Een goed uitgebouwde infrastructuur is immers van levensbelang voor ondernemerschap en ieders welvaart. Toch willen we voor de huidige en toekomstige werken meedenken over een duurzaam actieplan om dit met zo min mogelijk hinder te laten gepaard gaan.”

Dat de eerste editie van het Zomerfeest op Antwerp Airport plaatsvond, is trouwens geen toeval. “Want ook wat de Antwerpse luchthaven betreft, pleit onze ondernemersorganisatie voor een goede ontsluiting, zodat ondernemers zich in een internationale context kunnen verplaatsen. Unizo provincie Antwerpen is vastbesloten om bij de lokale besturen de vinger aan de pols te houden. Op de volgende editie van het Zomerfeest in juni 2018 zo mogelijk nog meer dan vandaag”, besluit Sofi Van Ussel.

Enkele sfeerbeelden van de avond.