De hervorming van het secundair onderwijs waartoe de Vlaamse regering vorige week besliste werd niet op alle banken met evenveel gejuich ontvangen. Maar van de kant van sommige werkgeversorganisaties zijn wel gunstige signalen op te tekenen. Zo is essenscia, de sectororganisatie van de chemie, kunststoffen en life sciences tevreden over de voorgestelde hervorming omdat er veel aandacht wordt besteed aan de STEM-studies, dat zijn de exacte wetenschappen (science, technology, engineering, mathematics). De matrixstructuur die de studierichtingen in de tweede en derde graad positioneert binnen 8 studiedomeinen zorgt ervoor dat er nu bewuste studie- en beroepskeuzes kunnen worden gemaakt, zegt essenscia.

Voor essenscia zijn goed opgeleide werknemers een belangrijke troef voor de ondernemingen uit de chemische sector, vooral in het licht van de internationale concurrentiestrijd. Daarom werkt essenscia vlaanderen al jaren nauw samen met het onderwijsveld.
De vereenvoudiging van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen zorgt voor meer duidelijkheid en laat ouders en leerlingen toe een goede studiekeuze te maken. Door de STEM-richtingen te groeperen binnen een apart studiedomein speelt de hervorming in op de maatschappelijke trend naar meer waardering voor wetenschappen en techniek en de grote vraag vanuit de industrie naar dit soort profielen.
Voor essenscia vlaanderen biedt de hervorming van het studiedomein STEM heel wat kansen om de aantrekkelijkheid van wetenschappelijke en technische richtingen te vergroten. Studierichtingen in de derde graad zoals biotechnologische en chemische wetenschappen, technologische wetenschappen en engineering, enz. maken onderwijs mogelijk op maat van elke leerling.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Deze onderwijshervorming maakt duidelijke keuzes en verhoogt de kansen dat jongeren succesvol verder studeren of met de juiste kwalificaties de arbeidsmarkt betreden.  Onze sector staat klaar om er samen met de scholen voor te zorgen dat de hervorming ook slaagt op het terrein”.