Bedrijfsleiders en managers uit de chemie, kunststoffen en life sciences gaan de volgende twee maanden voor de klas staan. Ze gaan leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs warm proberen te maken voor wetenschap en techniek, en dan meer bepaald voor chemie en farma. Op die manier steunt sectorfederatie essenscia vlaanderen het Vlajo-initiatief  ‘Ondernemers voor de Klas’, het onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Vanaf vandaag tot begin maart geven ondernemers en bedrijfsleiders in alle Vlaamse provincies gastlessen aan zowel laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs als aan hogeschool- en universiteitsstudenten. ‘Ondernemers voor de Klas’ wil zo de ondernemingszin bij jongeren aanscherpen en een brug bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven. De deelnemende bedrijfsleiders komen zowel uit internationale bedrijven als uit KMO’s. De lessenreeks wordt op 2 maart afgesloten met een gastcollege van Frank Daman, afgevaardigd bestuurder van Evonik Antwerpen, aan de Universiteit Antwerpen.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen, zegt dat jongeren vooral de boodschap moeten meekrijgen dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor onze levenskwaliteit. “De sector ontwikkelt heel wat oplossingen voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging en levert baanbrekend onderzoek naar geneesmiddelen. De chemie- en farmasector in Vlaanderen behoort tot de wereldtop, maar onze bedrijven hebben nood aan jong talent om die koploperspositie te behouden” zegt Beckx. Daarom is het nodig dat meer jongeren kiezen voor de STEM-richtingen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics, de exacte wetenschappen dus.
‘Ondernemers voor de Klas’ is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en projectpartner essenscia vlaanderen. In totaal nemen bijna 30 sectorbedrijven deel.