Essent.be uit Kontich evolueert van een klassieke energieleverancier naar een geïntegreerde dienstenleverancier, waarbij energiebesparing, energietoepassingen en zelfs duurzame mobiliteit centraal staan. Om zichzelf te voeden, brengt het bedrijf met zijn i-talks op geregelde tijdstippen experten rond de tafel om na te denken over cruciale thema’s.

Pierre Pignolet, Managing Director essent.be: “Wij stellen ons op als een partner van onze klanten, overheden en bedrijven om over sectoren heen te bouwen aan de transitie naar een duurzame toekomst.”

‘Energie is van ons allemaal’

In de context van deze leuze moet de recente eerste i-talk, een rondetafel over ‘smart cities’, dan ook beschouwd worden.
De ‘i’ in i-talk refereert aan innogy, het Duitse moederbedrijf van essent.be, dat koploper in energietransitie is en voluit investeert in de ontwikkeling van technologieën om die transitie vorm te geven.

Essent.be ging selectief tewerk in het uitnodigen van experten voor de ‘smart cities’ i-talk en bracht mensen uit de overheid, het onderzoeksveld en de bedrijfswereld aan tafel.
Als locatie voor deze eerste i-talk, koos essent.be bewust voor het Havenhuis Antwerpen, een inspirerende omgeving die ook inzet op duurzaamheid en innovatie. De historiek van essent.be ligt trouwens ook in Antwerpen (Borgerhout) waar het bedrijf 15 jaar geleden werd opgericht als Wattplus.

Kernvragen tijdens de i-talk ‘smart cities’ waren: hoe kunnen we onze steden in België toekomstproof maken en transformeren tot smart cities? Hoe zetten we deze transformatie om tot een economische kans in plaats van een bedreiging? En hoe komen we tot een integrale aanpak?

Waarom een rondetafel over slimme steden?

Tegen 2050 zal meer dan 70% van de wereldbevolking in stedelijke centra leven. Internationale uitdagingen zoals verdichting van de steden, vergrijzing, mobiliteit, energietransitie, klimaatverandering, afvalverwerking en digitalisering komen dus op korte tijd erg dichtbij.
“Om de leefbaarheid, bereikbaarheid, bevoorrading, energievoorziening, mobiliteit, stadsbeleving, gezondheid en veiligheid in de groeiende stad te waarborgen, zijn er slimme en technologische oplossingen nodig”, zegt Pierre Pignolet.

Steden kunnen een aanjager zijn en een sleutelrol vervullen bij het oplossen van grote maatschappelijke, milieu- en economische uitdagingen. Maar daarvoor is samenwerking nodig. Er wordt nog te veel op ‘eilandjes’ gewerkt. Slimme combinaties worden gemaakt door slimme samenwerkingsverbanden en partnerships. We komen er niet als elke sector zijn eigen oplossingen voor de toekomst ontwikkelt.

“Wij gaan vandaag al samenwerkingsverbanden aan met energiegerelateerde dienstenleveranciers, zoals slimme toestellen en isolatie. We zijn dus zelf dagelijks met samenwerking bezig. Door innovatieve stakeholders samen te brengen, hopen we ons netwerk verder uit te bouwen, onze expertise te delen met anderen en op die manier mooie zaken te verwezenlijken. De kennis die wij ophalen uit andere sectoren, helpt ons bij de ontwikkeling van onze innovatieve diensten.” 

Later dit jaar komt er een tweede i-talk over een nog te bepalen thema.