Euronav: minder verlies, positief effect Chinese groei

Euronav meldt voor kwartaal drie een netto verlies van US$27.1 miljoen, tegen een verlies van US$34.9 miljoen in kwartaal drie van vorig jaar. Dat is beter dan wat analisten verwachten. Euronavs EBITDA steeg met een kwart (25.8%) bij een licht lagere omzet.

De tankermaatschappij zag significant tarieven voor het gebruik van de tankers die deel uitmaken van de Tankers International VLCC pool. Bij tankers die deel uitmaken van Suezmax was het beeld minder overtuigend.

Euronav leidt nog steeds een overcapaciteit in de markt. De vraag naar olie is evenwel sterk. In kwartaal 3 werd China de grootste importeur van ruwe olie en laat hiermee voor het eerst de Verenigde Staten achter zich. Het grootste deel van de lichte ruwe olie die geproduceerd wordt in West-Afrika en gewoontegetrouw naar de Verenigde Staten werd uitgevoerd, wordt nu naar het Verre Oosten verscheept. Deze wijziging had een aanzienlijke impact op de tonmijlen, hetgeen de werkelijke graadmeter is voor de vraag in de scheepvaartsector. Bovendien kende de maand augustus het hoogste aantal cargo’s ruwe olie geëxporteerd vanuit de Perzische Golf. Helaas volstond deze sterke vraag niet om het overaanbod van tonnage te compenseren.