Business Angels Europe (BAE) krijgt van de Europese Commissie de coördinatie toegewezen van het project “Women Business Angels for Europe’s Entrepreneurs – WA4E”.
BAE is de Europese Confederatie van Angel Investors en vertegenwoordigt de Europese Business Angels Federaties en Trade Associations binnen Europa. BAE vormt hèt coördinerend platform voor alle belangrijke actoren binnen de angel markt in Europa.

Het project wil investeringen voor vrouwelijke ondernemers stimuleren en de toegang tot risicokapitaal vergemakkelijken. Het omvat evenementen en online initiatieven rond bewustmaking, training en mentoring waarmee het 3.000 ondernemende vrouwen wil bereiken en vrouwelijke Business Angels wil vinden, overtuigen en coachen.

BAE lanceert een website waarop de activiteiten van het project te vinden zijn: www.businessangelseurope.com. Via deze site krijgen geïnteresseerden alle informatie over het initiatief en over de opportuniteiten voor vrouwelijke investeerders en ondernemers én over geplande activiteiten en diensten in de omgeving. De kandidaat ondernemer komt er in contact met lokale partners en vindt er nieuwe mogelijkheden voor investering en alternatieve financiering.

Dankzij partners in zes landen (België, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en UK), kan BAE voortaan een globale aanpak aanbieden om investering te stimuleren door middel van een scala aan training- en coachingevenementen. Het project stimuleert ook de vraagzijde door meer dan 480 vrouwelijke ondernemers toegang te geven tot financiering en hun kans op succes te verbeteren. Globaal zal WA4E meer dan 200 waardevolle opportuniteiten creëren voor vrouwelijke business angels en 30 overeenkomsten helpen sluiten.
Ook BAN Vlaanderen is bij dit initiatief betrokken.