bootDe Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbehandeling van Antwerpen (VEA) heeft op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering met verkiezingen zijn bestuur hernieuwd. Voorzitter Johan Proost kreeg daarbij vijf bestuurders toegewezen.

VEA vertegenwoordigt al meer dan 100 jaar de expediteurs, de douane-experten en de logistieke dienstverleners, in en om de haven van Antwerpen. De vereniging wordt geleid door een actief bestuur dat geregeld vernieuwd wordt.

Bij de recente algemene verkiezingen hebben de aanwezige en vertegenwoordigde leden vijf bestuursleden verkozen. Het gaat dan om Luk Buelens, de directeur van Belfruco, Geert De Wilde, de ceo Benelux van SDV Belgium, Bart Loos, de algemeen directeur van Fiege Antwerpen, Erik Matthyssens, de project & development manager van Geodis BelgiumW en Jens Roemer, regional managing director van A. Hartrodt (Belgium).

Tijdens de vergadering werd ook de VEA Prijs uitgereikt aan Helena Van Rijsselbergen voor haar bachelorproef “Optimalisatie doorlooptijden vrachtwagens. Hoe kan de betrouwbaarheid van het beladingsproces verhoogd worden?”. Omwille van het hoge niveau en het boeiende thema werd ook een eervolle vermelding gegeven aan Bert Floryn voor zijn eindwerk “Douanewaarde en Transfer Pricing. Complementaire begrippen? (Beide werken kunnen opgevraagd worden bij het VEA secretariaat).

Tijdens de algemene vergadering werd tevens een toelichting gegeven over de nauwere samenwerking tussen VEA en het VIL, het Vlaams Instituut voor de Logistiek (Berchem) en dit door samen te werken bij het definiëren, uitwerken en uitrollen van logistieke projecten. Het is de ambitie van VEA om de resultaten van onderzoeksprojecten breder uit te dragen naar de ganse expediteursgemeenschap met als voornaamste doel de competitiviteit van de sector te vergroten en de bedrijven in te lichten omtrent de talrijke opportuniteiten die ze kunnen aangrijpen in hun toekomststrategie.